• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To see the mote in sb's eye ===== ::Lỗi người thì sáng, lỗi mình thì tối)
  Hiện nay (20:19, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[see]] [[the]] [[mote]] [[in]] [[sb]]'s [[eye]] =====
  =====[[To]] [[see]] [[the]] [[mote]] [[in]] [[sb]]'s [[eye]] =====
  ::Lỗi người thì sáng, lỗi mình thì tối
  ::Lỗi người thì sáng, lỗi mình thì tối
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To see the mote in sb's eye
  Lỗi người thì sáng, lỗi mình thì tối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X