• (Khác biệt giữa các bản)

  Admin (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ===Idioms=== =====To see the same tired old faces at every party ===== ::Thấy những khuôn mặt quen thuộc phát chán trong mọi bữa ti...)
  So với sau →

  18:04, ngày 4 tháng 3 năm 2009

  Idioms

  To see the same tired old faces at every party
  Thấy những khuôn mặt quen thuộc phát chán trong mọi bữa tiệc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X