• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To take an unconscionable time over doing sth ===== ::Bỏ thì giờ vô lý để làm việc gì)
  Hiện nay (20:17, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[take]] [[an]] [[unconscionable]] [[time]] [[over]] [[doing]] [[sth]] =====
  =====[[To]] [[take]] [[an]] [[unconscionable]] [[time]] [[over]] [[doing]] [[sth]] =====
  ::Bỏ thì giờ vô lý để làm việc gì
  ::Bỏ thì giờ vô lý để làm việc gì
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To take an unconscionable time over doing sth
  Bỏ thì giờ vô lý để làm việc gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X