• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To take more pride in ===== ::Cần quan tâm hơn nữa về, cần thận trọng hơn về)
  Hiện nay (20:18, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[take]] [[more]] [[pride]] [[in]] =====
  =====[[To]] [[take]] [[more]] [[pride]] [[in]] =====
  ::Cần quan tâm hơn nữa về, cần thận trọng hơn về
  ::Cần quan tâm hơn nữa về, cần thận trọng hơn về
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To take more pride in
  Cần quan tâm hơn nữa về, cần thận trọng hơn về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X