• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To take oil to extinguish a fire; to add oil to the flames ===== ::Lửa cháy đổ dầu thêm)
  Hiện nay (20:18, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[take]] [[oil]] [[to]] [[extinguish]] [[a]] [[fire]]; [[to]] [[add]] [[oil]] [[to]] [[the]] [[flames]] =====
  =====[[To]] [[take]] [[oil]] [[to]] [[extinguish]] [[a]] [[fire]]; [[to]] [[add]] [[oil]] [[to]] [[the]] [[flames]] =====
  ::Lửa cháy đổ dầu thêm
  ::Lửa cháy đổ dầu thêm
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To take oil to extinguish a fire; to add oil to the flames
  Lửa cháy đổ dầu thêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X