• (Khác biệt giữa các bản)

  Admin (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ===Idioms=== =====To take one's name in vain ===== ::Viện đến tên mình một cách vô ích trong câu chửi rủa)
  So với sau →

  18:03, ngày 4 tháng 3 năm 2009

  Idioms

  To take one's name in vain
  Viện đến tên mình một cách vô ích trong câu chửi rủa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X