• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To take sb's part; to take part with sb ===== ::Theo phe người nào, đứng về phía ai, tán đồng với người nào)
  Hiện nay (20:18, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[take]] [[sb]]'s [[part]]; [[to]] [[take]] [[part]] [[with]] [[sb]] =====
  =====[[To]] [[take]] [[sb]]'s [[part]]; [[to]] [[take]] [[part]] [[with]] [[sb]] =====
  ::Theo phe người nào, đứng về phía ai, tán đồng với người nào
  ::Theo phe người nào, đứng về phía ai, tán đồng với người nào
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To take sb's part; to take part with sb
  Theo phe người nào, đứng về phía ai, tán đồng với người nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X