• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To take the bull by the horn ===== ::Can đảm, dám làm, chấp nhận rủi ro)
  Hiện nay (20:18, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[take]] [[the]] [[bull]] [[by]] [[the]] [[horn]] =====
  =====[[To]] [[take]] [[the]] [[bull]] [[by]] [[the]] [[horn]] =====
  ::Can đảm, dám làm, chấp nhận rủi ro
  ::Can đảm, dám làm, chấp nhận rủi ro
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To take the bull by the horn
  Can đảm, dám làm, chấp nhận rủi ro

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X