• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (15:05, ngày 31 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====đồng tiền dấu hiệu=====
  =====đồng tiền dấu hiệu=====
   +
  =====tiền pháp định, tín tệ=====
  =====tiền quy ước=====
  =====tiền quy ước=====
  =====tiền danh nghĩa=====
  =====tiền danh nghĩa=====

  Hiện nay

  Kinh tế

  đồng tiền dấu hiệu
  tiền pháp định, tín tệ
  tiền quy ước
  tiền danh nghĩa
  tiền dấu hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X