• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:18, ngày 23 tháng 6 năm 2012) (Sửa) (undo)
  (bổ xung nghĩa)
   
  Dòng 5: Dòng 5:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====( Ê-cốt) (từ cổ,nghĩa cổ) nhà tù, nhà giam=====
  =====( Ê-cốt) (từ cổ,nghĩa cổ) nhà tù, nhà giam=====
   +
  =====Trạm thu phí ( cầu, đường )=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác tolbooth

  Danh từ

  ( Ê-cốt) (từ cổ,nghĩa cổ) nhà tù, nhà giam
  Trạm thu phí ( cầu, đường )

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X