• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">tɔp</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help)
  (/'''<font color="red">tɔp</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">tɔp</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">tɒp</font>'''/=====

  06:51, ngày 18 tháng 6 năm 2008

  /tɒp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con vụ, con quay (đồ chơi quay trên một điểm khi cho quay bằng tay hoặc bằng sợi dây..)
  the top sleeps; the top is asleep
  con vụ quay tít

  Danh từ

  Chóp, đỉnh, ngọn, đầu; phần cao nhất, điểm cao nhất
  the top of a hill
  đỉnh đồi
  the top of the page
  đầu trang
  at the top of
  trên đỉnh
  on top
  phía trên, trên
  on the top of
  trên, nằm trên
  he came out at the top of the list
  nó đứng đầu bảng (kỳ thi...)
  on top of that
  thêm vào đó, phụ vào đó
  Mặt trên (mui xe, vun xoong, mặt bàn..)
  to put the luggage on top of the car
  đặt hành lý lên mui xe
  Đỉnh cao, mức cao
  the top of the ladder
  (nghĩa bóng) đỉnh cao của sự nghiệp
  to come to the top
  được hưởng vinh quang, đạt được danh vọng; thắng lợi
  at the top of one's speed
  chạy hết sức nhanh, ba chân bốn cẳng
  at the top of one's voice
  nói hết sức to
  Chức vụ cao nhất, chức vụ quan trọng nhất, vị trí cao nhất, vị trí quan trọng nhất
  Liverpool finished the season (at the) top of the football league
  Liverpool đã kết thúc mùa bóng với vị trí đứng đầu liên đoàn bóng đá
  Vật tạo nên của cái gì, vật bao phủ phần trên của cái gì
  the top of the milk
  phần váng sữa (lớp kem nổi trên sữa)
  she took off the top of her bikini
  cô ấy cởi mảnh trên của bộ quần áo tắm hai mảnh
  Nắp chai, nút chai
  Quần áo che phần trên của cơ thể (nhất là của đàn bà)
  I need a top to go with these slacks
  tôi cần chiếc áo hợp với quần này
  Số cao nhất (đi ô tô) (như) top gear
  in (on) top
  gài số cao nhất
  ( (thường) số nhiều) lá (của loại cây trồng chủ yếu để lấy củ, rễ)

  Tính từ

  Ở ngọn, đứng đầu, trên hết
  the top branch
  cành ngọn
  the top boy
  học sinh đầu lớp
  Cao nhất, tối đa
  top speed
  tốc độ cao nhất

  Ngoại động từ

  Cung cấp cái đỉnh, làm cái đỉnh cho
  Đặt ở trên, chụp lên
  mountains topped with clouds
  ngọn núi có mây phủ
  to top a class
  đứng đầu một lớp
  Bấm ngọn, cắt phần trên
  to top a plant
  bấm ngọn một cây
  Lên đến đỉnh; ở trên đỉnh
  to top a hill
  lên tới đỉnh một quả đồi; đứng trên đỉnh đồi
  Ở cao hơn; vượt qua
  to top someone by a head
  cao hơn ai một cái đầu
  that story tops all I have ever heard
  câu chuyện ấy hay hơn tất cả những câu chuyện mà tôi đã từng được nghe
  Đứng đầu trong (một cuộc bỏ phiếu..)
  a chart-topping record
  kỷ lục đứng đầu bảng
  Ngắt bỏ ngọn (cây, quả..)
  (thể dục thể thao) đánh trượt (quả bóng) do đánh vào phía trên tâm bóng (nhất là trong đáng gôn)
  Xử tử (ai) bằng treo cổ
  (thông tục) đo được, cao đến
  the tree tops three meters
  cây cao đến ba mét

  Cấu trúc từ

  old top
  (thân mật) bạn tri kỷ, bạn nối khố
  to sleep like a top
  ngủ say
  at the top of the tree
  vị trí cao nhất, chức vụ cao nhất (trong nghề nghiệp, chuyên môn..)
  at the top of one's voice
  to đến mức cao nhất có thể (tiếng)
  from top to bottom
  toàn thể
  from top to toe
  từ đầu xuống chân
  off the top of one's head
  (thông tục) không suy nghĩ trước, không cân nhắc (điều được nói ra)
  on top
  ở trên
  Ở vị trí cao hơn; trong tầm điều khiển
  on top of somebody/something
  ở trên ai/cái gì
  Thêm vào cái gì
  (thông tục) rất gần cái gì
  (be/feel) on top of the world
  rất hạnh phúc, rất tự hào (nhất là do thành công hoặc gặp vận may)
  over the top
  (thông tục) tới mức thổi phồng, quá đáng
  (the) top brass
  sĩ quan cao cấp, quan chức cao cấp
  the top storey
  (đùa cợt) bộ óc (của con người)
  He's a bit weak in the top storey
  Anh ta hơi kém thông minh
  to top off
  hoàn thành, làm xong
  to top up
  làm cho đầy ấp
  Hoàn thành

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  phần trên cao
  trên đỉnh

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  cúi len chải kỹ (kéo sợi)
  thanh mui (máy chải bông)

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  số cao nhất

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cao nhất
  phần trên cùng
  trên cùng

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lớp lợp
  sơn lớp mới

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  sáng kiến TOP

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  con quay
  ngọn
  đầu
  đỉnh
  đỉnh lò
  lớp mòn (mặt đường xe chạy)
  lớp phủ
  nóc
  mặt trên
  mẻ liệu
  mui xe
  phủ lên
  sơn lớp trên

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cắt ngọn
  cắt sửa
  cấu tử nhẹ
  nắp
  ngọn
  sữa

  Nguồn khác

  • top : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Summit, apex, peak, acme, crest, head, pinnacle, vertex,zenith, meridian, crown, culmination, high point, height,apogee: They reached the top of the mountain at dawn. For achange, I should like to be at the top looking down. Samantharemains at the top of her profession. 2 lid, cover, cap,covering, stopper, cork: Put the top back on the bottle whenyou're through.
  V.
  Surpass, better, best, outstrip, exceed, outdo, excel,beat, transcend: It would be impossible to top some of hisachievements.
  Surmount, cover, cap, crown, tip; finish,complete, garnish: The entire concoction was topped by amaraschino cherry.
  Trim, crop, lop or cut off, clip, prune,nip, pinch (back): All the trees in this area have been toppedto let in more sunlight.
  Scale, climb, ascend, surmount: Theparty topped Annapurna the next day.
  Top up. fill (up),refresh, refill, replenish, US freshen (up): He asked thebarman to top up our drinks.
  Adj.
  Best, greatest, foremost, leading, pre-eminent,eminent, first, first-rate, principal, prime, finest, choicest,topmost; excellent, superior, superb, top-drawer, top-grade,top-notch, supreme, peerless, unequalled, incomparable, Colloqcrack, ace, A-1 or A-one: Is he the top man in his field? Sheis a top economics adviser to the government. 9 uppermost,topmost, highest: The top fruit is the best.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X