• (Khác biệt giữa các bản)
  (dd)
  Dòng 76: Dòng 76:
  =====Sờ, mó, đụng, chạm; ấn, đánh (bỏng tay..)=====
  =====Sờ, mó, đụng, chạm; ấn, đánh (bỏng tay..)=====
  -
  ::Don't touch that dish - it's very hot!
  +
  ::[[Don't]] [[touch]] [[that]] [[dish]] - [[it's]] [[very]] [[hot]]!
  ::Đừng có đụng chạm vào chiếc đĩa đó - nó rất nóng
  ::Đừng có đụng chạm vào chiếc đĩa đó - nó rất nóng

  11:16, ngày 5 tháng 2 năm 2010

  /tʌtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sờ, sự mó, sự đụng, sự chạm
  Xúc giác (khả năng nhận thức được sự vật hoặc đặc tính của chúng bằng cách sờ vào chúng)
  blind people rely a lot on touch
  người mù dựa nhiều vào xúc giác
  Cảm thấy cái gì khi sờ vào
  soft to the touch
  sờ vào thấy mềm
  Chi tiết nhỏ
  humorous touches
  những chi tiết hài
  Nét (vẽ); ngón (đàn); bút pháp, văn phong, phong cách (biểu diễn..)
  a bold touch
  một nét vẽ táo bạo
  to add a few finishing touches
  hoàn chỉnh, thêm vào một vài nét hoàn chỉnh
  the touch of a master
  bút pháp của một nghệ sĩ bậc thầy
  his work lacks that professional touch
  tác phẩm của anh ấy thiếu phong cách chuyên nghiệp
  Kỹ năng đặc biệt của con người
  Một chút, một ít, số lượng rất ít
  a touch of jealousy
  hơi ghen
  a touch of salt
  một chút muối
  a touch of indigestion
  hơi bị đầy bụng
  Sự tiếp xúc, sự giao thiệp; quan hệ; sự dính líu, sự dính dáng
  to keep(stay) in touch with
  giữ quan hệ với; có dính líu với
  to be out of touch with
  không có quan hệ với, mất liên lạc với
  to lose touch with
  mất liên lạc với, tiếp xúc đến
  (thể dục,thể thao) phần sân ngoài đường biên (trong môn bóng dá, bóng bầu dục)
  (âm nhạc) lối bấm phím
  (y học) phép thăm bệnh bằng cách sờ
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự thử thách, sự thử; đá thử
  to put to the touch
  đem thử thách
  true as touch
  rất chính xác
  at a touch
  nếu như đụng nhẹ vào
  the machine stops and starts at a touch
  chiếc máy dó chỉ cần chạm nhẹ vào là khởi động hoặc tắt ngay
  in/out of touch (with somebody)
  còn/không còn liên lạc
  in/out of touch with something
  có/không có tin tức về cái gì
  a touch
  hỏi, một chút

  Ngọai động từ

  Chạm, tiếp xúc, để không còn khoảng không ở giữa
  one of the branches was just touching the water
  một cành cây chạm mặt nước
  Sờ, mó, đụng, chạm; ấn, đánh (bỏng tay..)
  Don't touch that dish - it's very hot!
  Đừng có đụng chạm vào chiếc đĩa đó - nó rất nóng
  he touched me on the arm
  anh ta đập nhẹ vào vai tôi
  Đến, đạt tới (một điểm.. nào dó)
  I can touch the ceiling
  tôi có thể với tới trần
  the thermometer touched 37 o; yesterday
  hôm qua nhiệt biểu lên tới 37 o
  to touch bottom
  xuống dốc đến cùng cực
  to touch the spot
  (thông tục) gãi đúng chỗ ngứa
  Gần, kề, sát bên, liền
  his garden touches ours
  vườn của anh ta sát liền ngay với vườn của chúng tôi
  Đả động đến, đề cập đến, động chạm, can thiệp vào
  to touch on a subject in the conversation
  đả động đến một vấn đề trong khi nói chuyện
  Gõ nhẹ, đánh nhẹ (chuông), gảy (đàn); bấm (phím đàn)
  to touch the piano
  bấm phím đàn pianô
  Đụng vào, dính vào, mó vào,vầy vào, vọc vào
  please do not touch my papers
  xin đừng mó vào giấy tờ của tôi
  Có liên quan, có quan hệ với, dính dáng, dính líu
  the question touched your interests
  vấn đề có dính líu đến quyền lợi của anh
  what happens to him doesn't touch me at all
  những việc xảy đến với nó không có liên quan gì tới tôi cả
  Đụng đến, ăn, uống, dùng đến
  he promises not to touch alcohol
  hắn hứa là không đụng đến một giọt rượu
  Làm cảm động, làm mủi lòng, gợi mối thương tâm, làm xúc động
  his grief touched us deeply
  nỗi đau buồn của anh ta làm chúng tôi vô cùng xúc động
  Làm mếch lòng, làm phật lòng, chạm lòng tự ái, xúc phạm, động chạm (tình cảm)
  that touched him home
  điều đó làm anh ta hết sức phật lòng; điều đó chạm lòng tự ái của anh ta
  Có ảnh hưởng, có tác dụng, dính dáng đến
  nothing you can say will touch him
  tất cả những điều anh có thể nói sẽ chả có tác dụng gì đốii với nó
  Làm hư nhẹ, gây thiệt hại nhẹ, làm hỏng nhẹ
  the frost has touched the vines
  sương giá làm hư hại nhẹ những giàn nho
  Sánh kịp, bằng, ngang tài, ngang phẩm chất
  nobody can touch him in causticity
  không ai có thể sánh kịp ông ta về lối châm biếm chua cay
  (hàng hải) cập, ghé (bến...)
  the ship touched Colombo
  con tàu cập bến Cô-lom-bô
  (từ lóng) gõ, vay
  he touched me for 10 d
  nó gõ tôi lấy mười đồng, nó vay tôi mười đồng

  Nội động từ

  Chạm nhau, đụng nhau, tiếp xúc nhau
  the two wires were touching
  hai dây điện chập nhau
  Gần sát, kề nhau

  Cấu Trúc Từ

  to touch at
  (hàng hải) cập, ghé, đỗ vào (bến...)
  to touch at a port
  cập bến
  to touch down
  (thể dục,thể thao) chạm đường biên ngang
  (hàng không) hạ cánh
  to touch in
  vẽ phác, phác hoạ
  to touch in the eyebrows of the portrait
  vẽ phác đôi lông mày của bức chân dung
  to touch off
  cắt đứt (đường dây điện thoại, sự liên lạc bằng điện thoại)
  Vẽ phác, phác hoạ
  Bắn, nổ, xả, nhả (đạn)
  Gây ra, phát động (phong trào phản đối...)
  to touch on (upon)
  bàn đến, đả động đến, nói đến, đề cập đến
  to touch on (upon) a subject
  đề cập đến một vấn đề
  to touch up
  tô, sửa qua
  to touch up a drawing
  sửa qua bức vẽ
  Quất roi vào (ngựa...)=====
  to touch with
  nhuốm, đượm, ngụ
  praise touched with jealousy
  lời khen ngợi thoáng ngụ ý ghen tuông
  to touch bottom
  chạm tới đáy của cái gì chứa nước
  Xuống bùn đen
  to touch somebody on the raw
  chạm tự ái, chạm nóc
  to touch the right chord
  gãi đúng chỗ ngứa; nói trúng tâm lý
  to touch at something
  cập, ghé (tàu)
  to touch somebody up
  chạm vào ai một cách khiêu gợi hoặc kích dục


  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vạch

  Cơ - Điện tử

  Sự tiếp xúc, xúc giác, sự chạm, vết, nét, (v)tiếp xúc, chạm, sờ

  Toán & tin

  nhấn nút
  touch call
  gọi nhấn nút
  gõ phím
  key touch selector
  bộ lựa chọn các gõ phím
  sự chạm nhẹ

  Kỹ thuật chung

  tiếp xúc
  touch area
  vùng tiếp xúc
  touch contact switch
  công tắc tiếp xúc chạm
  touch screen
  màn hình tiếp xúc
  touch sensor
  bộ cảm biến tiếp xúc
  touch voltage
  điện áp tiếp xúc
  touch-sensitive
  nhạy tiếp xúc
  touch-sensitive screen
  màn hình nhạy tiếp xúc
  touch-sensitive table
  bảng nhạy tiếp xúc

  Kinh tế

  đi vay
  độ chênh lệch giá
  độ lệch sai
  độ vênh giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X