• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bút viết lên màn hình===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject...)
  (nghĩa mới)
  Dòng 6: Dòng 6:
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Danh từ===
   +
   +
  =====Màn hình cảm ứng=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   +
   
   +
  =====bút viết lên màn hình=====
  -
  =====bút viết lên màn hình=====
   
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 18: Dòng 24:
  *[http://foldoc.org/?query=touchscreen touchscreen] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=touchscreen touchscreen] : Foldoc
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Thông dụng]]

  17:02, ngày 30 tháng 9 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màn hình cảm ứng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bút viết lên màn hình

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X