• (Khác biệt giữa các bản)
  (rãnh)
  (/* /'''<font color="red">træk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">træk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">trăk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:36, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  /trăk/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) dấu, vết (chân, xe..)
  motor-car track
  vết xe ô tô
  Đường đi của cái gì/ai (dù nhìn thấy hay không)
  the track of a storm
  đường đi của cơn bão
  Đường mòn; đường hẻm
  a muddy track through the forest
  đường mòn lầy lội xuyên qua rừng
  a track through a forest
  đường hẻm xuyên rừng
  track of a ship
  đường rẽ nước của con tàu
  track of a comet
  đường vụt qua của sao chổi
  Đường ray tàu hoả
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đường sân ga
  Đường đua, vòng đua
  Phần của một đĩa hát
  her new album has two great tracks on it
  anbom mới của cô ấy có hai phần lớn
  Rãnh ghi âm trên băng ghi âm
  Phần của đĩa.. để chứa thông tin (trong máy vi tính)
  Xích (băng nối liền quanh các bánh của xe ủi, xe tăng.. để nó di chuyển)
  Đường rãnh (đường theo đó màn che, cánh tủ đựng cốc chén.. chuyển động)
  to be on the track of
  theo dõi, theo vết chân, đi tìm
  to be off the track
  trật bánh (xe lửa)
  Lạc đường, lạc lối
  Mất hút, mất dấu vết
  Lạc đề
  to cover up one's tracks
  che dấu vết tích; che giấu những việc đã làm
  to follow the tracks of
  theo dấu chân
  to follow in someone's tracks
  theo bước chân ai; theo ai, noi theo ai
  to follow the beaten track
  theo vết đường mòn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to keep track of
  theo dõi
  to kill somebody on his tracks
  giết ai ngay tại chỗ
  to lose track of
  mất hút, mất dấu vết
  to put somebody on the right track
  đưa ai vào con đường đúng, đưa ai đi đúng đường đúng lối
  in one's tracks
  (thông tục) ngay tại chỗ; đột ngột
  to keep/lose track of somebody/something
  nắm được/không nắm được
  to make tracks (for...)
  (thông tục) rời (đến một nơi)
  on the right/wrong track
  suy nghĩ, hành động một cách đúng đắn/sai lầm
  on somebody's track
  đuổi theo ai

  Ngoại động từ

  Theo dấu vết, theo dõi, đi tìm, lùng bắt, truy nã
  to track a lion to its lair
  theo dõi vết chân của con sư tử đến tận hang của nó
  Để lại dấu vết
  to track dirt on the floor
  để lại vết bẩn trên sàn
  (hàng hải) kéo (thuyền, tàu... theo đường kéo)
  (điện ảnh) di chuyển theo trong khi quay phim (về máy quay phim)
  to track down
  theo dõi và bắt được, theo vết mà bắt được
  to track out
  theo dấu vết mà tìm ra, phát hiện ra qua dấu vết

  Hình Thái Từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  đường xe chạy-Bánh xích (xe ủi đất)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  đường (mòn)
  rãnh ghi

  Giải thích VN: Trong đĩa mềm hoặc đĩa cứng, đây là một trong các đường tròn đồng tâm được mã hóa trên đĩa khi tiến hành định dạng mức thấp, và được dùng để xác định các vùng lưu trữ dữ liệu riêng biệt trên mặt đĩa.

  alternate track
  rãnh ghi luân phiên
  alternative track
  rãnh ghi luân phiên
  track access time
  thời gian truy cập rãnh ghi
  track and hold unit
  rãnh ghi và đơn vị lưu trữ
  track and store unit
  rãnh ghi và đơn vị lưu trữ
  track density
  mật độ rãnh ghi
  track pitch
  độ dày của rãnh ghi
  rãnh từ
  từ đạo
  vết, dấu, đường đi

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  khổ (đường)
  track gauge
  cữ đo khổ đường ray
  đường (nhỏ)
  đường đua
  motor racing track
  đường đua mô tô
  motor track
  đường đua ô tô
  motorcar racing track
  đường đua ô tô
  race track
  đường đua (ngựa)
  vết bánh
  vòng đua
  car racing track
  vòng đua ô tô
  circular track
  vòng đua xe máy
  motor track
  vòng đua ô tô

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bao bảo vệ
  kéo (thuyền)
  khổ đường ray
  track gauge
  cữ đo khổ đường ray
  kiểm tra

  Giải thích VN: Trong đĩa mềm hoặc đĩa cứng, đây là một trong các đường tròn đồng tâm được mã hóa trên đĩa khi tiến hành định dạng mức thấp, và được dùng để xác định các vùng lưu trữ dữ liệu riêng biệt trên mặt đĩa.

  clock track
  kiểm tra đồng hồ
  control track
  nhãn kiểm tra
  control track time code
  nhiệm vụ kiểm tra
  track inspection
  kiểm tra đường sắt
  track measuring car
  toa kiểm tra đường
  track status
  kiểm tra trạng thái
  dấu
  dấu vết
  để lại vết
  đi theo vết
  đường
  abt track
  đường ray đa bản so le
  across track error
  sai số đường ngang
  adjust the track gauge
  điều chỉnh khổ đường
  adjustment of the track gauge
  việc điều chỉnh khổ đường
  alignment of the curves in the track
  phương hướng đường cong trên đường
  allocation track
  đường phân loại toa xe
  audio-track
  đường âm
  ballasting of track
  việc rải đá đường ray
  ballastless track
  đường sắt không balát
  bearing capacity of the track
  khả năng chịu tải của đường
  bedding of track
  nền đường
  blind station track
  đường cụt
  block a track
  đóng đường
  blocked track
  đường bị phong tỏa
  Bolt, Track
  bulông đường
  Brace, Track
  máy chèn đường
  branch track
  đường nhánh
  branch track
  đường ray rẽ
  branch track of the switch
  đường sắt nhánh tại ghi
  broad-gauge track
  đường ray khổ rộng
  buckled track
  đường bị bung ray
  cambering of the track
  độ vồng của đường
  car repair track
  đường đổ toa xe sửa chữa
  car track
  đường tàu điện
  car track
  đường tầu điện
  car-track line
  đường tàu điện
  card track
  đường kéo thẻ
  central track
  đường vệt trung tâm
  channel track
  đường kênh đào
  classification track
  đường nhánh lập tàu
  classification track
  đường phân loại toa xe
  classification track
  đường ray chuyển tàu
  classification track
  đường ray lập tàu
  classification track
  đường ray phân loại tàu
  complete track load
  tải đường ray đầy đủ
  concrete track road
  đường ray bê tông
  connecting track
  đường liên lạc
  connecting track
  đường nối
  construction track
  đường thi công
  control track
  đường điều khiển
  crane track
  đường lăn máy trục
  crane track
  đường ray cần trục
  crane track
  đường ray cho cần trục
  crane track
  đường ray cho cẩu
  Crossing, Track
  giao cắt (đường sắt)
  crossover track
  đường vượt
  curved track
  đường cong
  cycle race track
  đường xe đạp
  cycle track
  đường đua xe đạp
  cycle track
  đường xe đạp
  depression of track
  sự lún đường ray
  dirt track
  cờ lê đường
  dispatch track
  đường phát tàu
  distortion of the track
  sự biến dạng đường ray
  distortion of the track
  sự cong vênh đường ray
  disturbed track
  cờ lê đường
  double track
  đường sắt đôi
  double track
  rãnh đôi (đường sắt)
  double track haulage core barrel
  ống lõi đường tời kép
  double track railway
  đường sắt đôi
  double-track rail
  đường sắt hai luồng
  double-track railroad
  đường sắt đôi
  drainage of track formation
  việc thoát nước của nền đường
  edge track
  đường bên
  elasticity of the track
  tính năng đàn hồi của đường
  elevated track
  đường sắt nền cao
  elevated track beam
  dầm đường sắt treo
  empty track
  đường sắt rỗi
  Foreman, Track
  trưởng cung đường
  forest track
  đường rừng
  Gang, Track
  cung đường
  holding track
  đường ray chờ
  hollow-type track girder
  dầm đường ray kiểu rỗng
  horse training track
  đường tập ngựa
  hump track
  đường sắt ở dốc gù
  humping up track
  đường dốc gù
  impact due to track irregular
  lực va chạm do đường không đều
  industrial portable track
  đường sắt công nghiệp
  industrial track
  đường sắt nhà máy
  interchange track
  đường đổi toa
  interstation track
  đoạn đường giữa hai ga
  jointless track
  đường không mối nối
  jointless track circuit
  mạch điện đường ray liên tục
  level track
  đoạn đường sắt nằm ngang
  lining track
  đặt đường
  locomotive holding track
  đường sắt đầu máy chờ
  longitudinal section of the track
  mặt cắt dọc của đường sắt
  longitudinal section of the track
  trắc dọc đường sắt
  magnetic sound track
  đường âm từ
  main track
  đường chính
  main track
  đường chính tuyến
  main track
  đường ray chính
  main track
  đường sắt chính
  main track
  đường tránh tàu lùi
  marshaling track
  đường nhánh lập đoàn tàu
  marshaling track
  đường ray chuyển tàu
  marshaling track
  đường ray lập tàu
  marshaling track
  đường ray phân loại tàu
  marshalling track
  đường nhánh lập tàu
  marshalling track
  đường ray chuyển tàu
  marshalling track
  đường ray lập tàu
  marshalling track
  đường ray phân loại tàu
  measuring instrument for track superelevation
  thiết bị đo siêu cao của đường
  mixed-gage track
  đường ray khổ hỗn hợp
  mixed-gauge track
  đường ray khổ hỗn hợp
  motor racing track
  đường đua mô tô
  motor track
  đường đua ô tô
  motorcar racing track
  đường đua ô tô
  narrow _gauge track system
  hệ thống đường sắt khổ hẹp
  narrow-gage track system
  hệ thống đường sắt khổ hẹp
  normal cant of track
  độ siêu cao chuẩn của đường
  operating track
  đường đang khai thác
  optical track
  đường quang
  Other track material
  OTM Vật tư khác về đường
  overhead monorail track
  đường ray đơn treo trên trần
  overhead track
  đường cầu cạn
  parent track
  đường chính của ghi
  passing track
  đường cho tàu thông qua
  passing track
  đường ống nhánh
  passing track
  đường tránh tàu
  passing track
  đường vòng
  paved concrete track
  đường dùng tấm bê tông
  perimeter track
  đường chu vi đường băng
  plank track road
  đường đặt tà vẹt
  plank track road
  đường rải tà vẹt
  programme track
  đường chương trình
  race track
  đường đua (ngựa)
  race track
  đường đua, quần ngựa
  racing track
  đường đua xe đạp
  rack track
  đường sắt thanh răng
  rail track
  đường ray
  rail track
  đường sắt
  rail track
  tuyến đường sắt
  rail track development
  sự mở đường (ray)
  railroad track
  ray đường sắt
  railroad track work
  công tác xây dựng đường sắt
  railway gauge, width of track
  khổ đường sắt
  railway track
  khổ đường ray
  railway track
  khổ đường sắt
  railway track
  đường sắt
  railway track
  ray đường sắt
  recorded track
  đường ghi âm
  regenerative track
  đường tái sinh
  relief track
  đường dự phòng
  relief track
  đường sắt đắp nổi
  removing track (fromservice)
  phong tỏa đường
  renewing of track
  đại tu đường sắt
  repair of track
  đại tu đường sắt
  repair track
  đường duy tu toa xe
  rigidity of the section of track
  độ cứng mặt cắt ngang đường
  rip track
  đường duy tu toa xe
  rip track
  đường duy từ toa xe
  road track
  khổ đường
  roller track
  đường kính lăn trên xích
  roller track
  đường lăn
  roller track
  đường lăn tên xích
  roller track
  đường lăn trên xích
  rough track
  đường xấu
  securing track
  đường an toàn
  service track
  đường dồn toa
  shop track
  đường sắt trong xưởng
  shunt on main track
  dồn trên đường chính tuyến
  shunting track
  đường nhánh lập tàu
  shunting track
  đường ray chuyển tàu
  shunting track
  đường ray lập tàu
  shunting track
  đường ray phân loại tàu
  side track
  đường bên
  single track
  đường một tuyến
  single track line
  đường ray một khổ
  single-track
  đường đơn
  single-track
  một đường
  single-track bridge
  cầu 1 đường
  single-track bridge
  cầu đường đơn
  single-track line
  đường đơn
  single-track rail
  đường sắt một luồng
  single-track railway bridge
  cầu đường sắt đơn
  single-track tunnel
  hầm một đường sắt
  skating track
  đường trượt băng
  skid track
  đường dẫn thùng kíp
  slab track
  đường dùng tấm bê tông
  slewing of the track
  giật đường
  sound track
  đường âm thanh
  sound-track
  đường ghi âm
  speed restriction on the main track
  hạn chế tốc độ trên đường tuyến chính
  spur track
  đường cụt (ga)
  spur track
  đường nhánh
  spur track
  đường nhánh công nghiệp
  spur track
  đường phụ
  spur track
  đường sắt nhánh
  spur track
  đường sắt phụ
  standard-gauge track
  đường tiêu chuẩn
  station track
  đường trong ga
  stiffness of the section of the track
  độ cứng mặt cắt ngang đường
  straight track
  đường ray thẳng
  straight track
  đường thẳng
  street track
  đường sắt trên phố
  stress relieving in continuous jointless track
  sự giảm ứng suất trên đường ray (hàn) liền
  stub track
  đường cụt
  subpoint track
  đường vệ tinh
  switch track
  khu đường ghi
  switch track
  đường dồn toa
  switching track
  đường nhánh lập tàu
  switching track
  đường ray chuyển tàu
  switching track
  đường ray lập tàu
  switching track
  đường ray phân loại tàu
  tail track
  đường dẫn dồn
  tail track
  đường điều dẫn
  tangent track
  đường thẳng
  temporary track
  đường tạm
  temporary track support
  đỡ đường tạm thời
  test track
  đường thử nghiệm
  throat-station track
  đường qua suốt trong ga
  through track
  đường cho tàu thông qua
  through track length
  chiều dài đường thông xe
  total track
  tổng tuyến đường
  track (recording)
  đường ghi âm
  track accessory
  đồ phụ tùng đường sắt
  track adjusting
  điều chỉnh đường
  track adjustment
  sự điều chỉnh đường sắt
  track adjustment
  sự nắn đường ray
  track aligning
  điều chỉnh đường
  track aligning
  sự nắn thẳng đường
  track alignment
  sự nắn đường
  track alignment
  sự sửa đường
  track anchoring
  neo đường
  track anchoring
  phòng xô đường
  track assembly
  sự lắp ráp đường ray
  track ballast
  đá rải đường ray
  track ballast
  ba-lát rải đường tàu
  track bed
  nền đường
  track bed
  nền đường sắt
  track bolt
  bulông đường
  track branching
  đường nhánh
  track branching
  sự phân nhánh đường
  track chart
  sơ đồ đường
  track circuit
  sơ đồ đường sắt
  track classification
  phân loại đường sắt
  track clearing indicator
  hiển thị báo đường thanh thoát
  track condition
  tình trạng đường
  track construction crane
  cần cẩu thi công đường sắt
  track creep
  sự xô (của) đường sắt
  track crossing
  chỗ đường sắt giao nhau
  track curve
  đường cong
  track curve radius
  bán kính đường cong
  track deck
  mặt cầu có đường sắt
  track defect
  khuyết tật đường
  track diagram
  bảng tín hiệu đường sắt
  track diagram
  sơ đồ các đường sắt
  track diagram
  sơ đồ đường sắt
  track displacement
  sự lở đường
  track division
  đoạn đường
  track formation
  nền đường
  track gage
  khổ đường ray
  track gang
  đội làm đường
  track gauge
  cữ đo khổ đường ray
  track gauge
  khổ đường ray
  track gauge
  khổ đường sắt
  track gauging
  sự nắn đường
  track group
  nhóm đường (mòn)
  track hand
  nhân viên làm đường
  track hopper
  phễu than (trên đường sắt)
  track in service
  đường sắt hoạt động
  track inspection
  kiểm tra đường sắt
  track inspector
  nhân viên thanh tra đường
  track interlacing
  sự giao nhau của đường
  track jack
  kích đường
  track layer
  công nhân đặt đường ray
  track layer
  máy đặt đường
  track laying
  đặt đường sắt
  track laying
  sự đặt đường ray
  track laying
  sự đặt đường sắt
  track laying crane
  cần cẩu đặt đường sắt
  track laying crane
  máy trục đặt đường sắt
  track laying equipment
  thiết bị đặt đường sắt
  track laying gantry
  cần cẩu đặt đường
  track laying machine
  máy đặt đường
  track laying machine complex
  tổ hợp thiết bị đặt đường sắt
  track laying on
  sự đặt đường sắt
  track laying technology
  công nghệ đặt đường sắt
  track laying train
  đoàn tàu đặt đường sắt
  track length
  chiều dài quãng đường
  track length
  độ dài quãng đường
  track length laying
  sự đặt các đoạn đường
  track length laying
  sự rải các đoạn đường
  track liner
  máy nắn đường
  track lining device
  thiết bị nâng đường
  track lining method
  phương pháp nâng đường
  track lining technique
  kỹ thuật nâng đường
  track maintenance
  bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance
  sự duy tu đường sắt
  track maintenance class
  cấp bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance group
  nhóm bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance machine
  thiết bị bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance section
  trạm bảo dưỡng đường
  track maintenance work
  công việc bảo dưỡng đường sắt
  track measuring bogie
  giá chuyển đo thông số đường
  track measuring car
  toa kiểm tra đường
  track measuring device
  thiết bị đo đường sắt
  track network
  mạng lưới đường sắt
  track occupation
  chiếm dụng đường
  track occupation period
  thời gian đường bị chiếm dụng
  track on ballast bed
  đường sắt đặt trên nền đá balát
  track on concrete slabs
  đường sắt đặt trên các tấm bê tông
  track on wood sleepers
  đường sắt đặt trên tà vẹt gỗ
  track out of service
  đường sắt không hoạt động
  track panel dismantling
  tháo cụm đường sắt lắp sẵn
  track patrol
  tuần đường
  track quality index
  chỉ tiêu chất lượng đường
  track rail
  đường ray
  track rail
  đường rầy
  track recorder
  máy ghi đường
  track relay
  rơle dọc đường ray
  track renewal
  đại tu đường
  track road
  đường ray
  track scale
  cầu cân đường sắt
  track section
  khu gian đường sắt
  track section
  đoạn đường ray
  track section under repair
  khu gian đường sắt đang sửa chữa
  track settlement
  lún đường
  track shifter
  máy chuyển đường
  track shifter
  máy nắn đường sắt
  track shifter
  máy nâng đường
  track shifting
  sự nắn đường sắt
  track sign
  biển chỉ đường
  track sign
  tín hiệu chỉ đường
  track speeder
  bộ điều tốc đường sắt
  track stability
  độ ổn định của đường
  track standard
  tiêu chuẩn đường
  track structure
  cấu tạo mặt đường
  track structure
  cấu trúc đường
  track superstructure
  cấu tạo lớp mặt đường
  track tunnel
  đường hầm đi lại được
  track twist
  đường bị vặn vỏ đỗ
  track type
  loại đường
  track walker
  nhân viên tuần đường
  track width
  chiều rộng đường
  track width
  khổ đường sắt
  track width
  độ rộng của đường
  track work
  công việc về đường
  track wrench
  cờ lê đường
  track-and-field athletics hall
  sân đường kinh nhẹ
  track-laying foreman
  trưởng kíp đặt đường ray
  track-lining machine
  máy nắn đường ray
  tramway (track)
  đường tàu điện
  transfer track
  đường ray chuyển tàu
  transfer track
  đường ray tăng bo
  transshipment track
  đường ray chuyển tàu
  transshipment track
  đường ray tăng bo
  transverse track television tape recorder
  máy ghi hành truyền theo các đường quang
  transverse video track
  đường hình (ảnh) ngang
  two-track
  hai đường
  undulated bend of the track
  uốn lượn sóng của đường
  warping of the track
  biến dạng cong vênh của đường
  warping of track
  sự biến dạng đường ray
  warping of track
  sự cong vênh đường ray
  weighing machine track
  đường cân
  wide track gage
  khổ đường ray
  wide track gauge
  khổ đường ray
  Wrench, Track
  chìa vặn đường
  yard track
  đường trên bài lập tàu
  đường dẫn trượt
  đường ghi âm

  Giải thích VN: Đường ghi âm trên băng từ.

  đường đi
  đường ray
  abt track
  đường ray đa bản so le
  ballasting of track
  việc rải đá đường ray
  branch track
  đường ray rẽ
  broad-gauge track
  đường ray khổ rộng
  classification track
  đường ray chuyển tàu
  classification track
  đường ray lập tàu
  classification track
  đường ray phân loại tàu
  complete track load
  tải đường ray đầy đủ
  concrete track road
  đường ray bê tông
  crane track
  đường ray cần trục
  crane track
  đường ray cho cần trục
  crane track
  đường ray cho cẩu
  depression of track
  sự lún đường ray
  distortion of the track
  sự biến dạng đường ray
  distortion of the track
  sự cong vênh đường ray
  holding track
  đường ray chờ
  hollow-type track girder
  dầm đường ray kiểu rỗng
  jointless track circuit
  mạch điện đường ray liên tục
  main track
  đường ray chính
  marshaling track
  đường ray chuyển tàu
  marshaling track
  đường ray lập tàu
  marshaling track
  đường ray phân loại tàu
  marshalling track
  đường ray chuyển tàu
  marshalling track
  đường ray lập tàu
  marshalling track
  đường ray phân loại tàu
  mixed-gage track
  đường ray khổ hỗn hợp
  mixed-gauge track
  đường ray khổ hỗn hợp
  overhead monorail track
  đường ray đơn treo trên trần
  rail track development
  sự mở đường (ray)
  railway track
  khổ đường ray
  shunting track
  đường ray chuyển tàu
  shunting track
  đường ray lập tàu
  shunting track
  đường ray phân loại tàu
  single track line
  đường ray một khổ
  straight track
  đường ray thẳng
  stress relieving in continuous jointless track
  sự giảm ứng suất trên đường ray (hàn) liền
  switching track
  đường ray chuyển tàu
  switching track
  đường ray lập tàu
  switching track
  đường ray phân loại tàu
  track adjustment
  sự nắn đường ray
  track assembly
  sự lắp ráp đường ray
  track ballast
  đá rải đường ray
  track gage
  khổ đường ray
  track gauge
  cữ đo khổ đường ray
  track gauge
  khổ đường ray
  track layer
  công nhân đặt đường ray
  track laying
  sự đặt đường ray
  track rail
  đường rầy
  track relay
  rơle dọc đường ray
  track section
  đoạn đường ray
  track-laying foreman
  trưởng kíp đặt đường ray
  track-lining machine
  máy nắn đường ray
  transfer track
  đường ray chuyển tàu
  transfer track
  đường ray tăng bo
  transshipment track
  đường ray chuyển tàu
  transshipment track
  đường ray tăng bo
  warping of track
  sự biến dạng đường ray
  warping of track
  sự cong vênh đường ray
  wide track gage
  khổ đường ray
  wide track gauge
  khổ đường ray
  đường sắt
  ballastless track
  đường sắt không balát
  branch track of the switch
  đường sắt nhánh tại ghi
  Crossing, Track
  giao cắt (đường sắt)
  double track
  đường sắt đôi
  double track
  rãnh đôi (đường sắt)
  double track railway
  đường sắt đôi
  double-track rail
  đường sắt hai luồng
  double-track railroad
  đường sắt đôi
  elevated track
  đường sắt nền cao
  elevated track beam
  dầm đường sắt treo
  empty track
  đường sắt rỗi
  hump track
  đường sắt ở dốc gù
  industrial portable track
  đường sắt công nghiệp
  industrial track
  đường sắt nhà máy
  level track
  đoạn đường sắt nằm ngang
  locomotive holding track
  đường sắt đầu máy chờ
  longitudinal section of the track
  mặt cắt dọc của đường sắt
  longitudinal section of the track
  trắc dọc đường sắt
  main track
  đường sắt chính
  narrow _gauge track system
  hệ thống đường sắt khổ hẹp
  narrow-gage track system
  hệ thống đường sắt khổ hẹp
  rack track
  đường sắt thanh răng
  rail track
  tuyến đường sắt
  railroad track
  ray đường sắt
  railroad track work
  công tác xây dựng đường sắt
  railway gauge, width of track
  khổ đường sắt
  railway track
  khổ đường sắt
  railway track
  ray đường sắt
  relief track
  đường sắt đắp nổi
  renewing of track
  đại tu đường sắt
  repair of track
  đại tu đường sắt
  shop track
  đường sắt trong xưởng
  single-track rail
  đường sắt một luồng
  single-track railway bridge
  cầu đường sắt đơn
  single-track tunnel
  hầm một đường sắt
  spur track
  đường sắt nhánh
  spur track
  đường sắt phụ
  street track
  đường sắt trên phố
  track accessory
  đồ phụ tùng đường sắt
  track adjustment
  sự điều chỉnh đường sắt
  track bed
  nền đường sắt
  track circuit
  sơ đồ đường sắt
  track classification
  phân loại đường sắt
  track construction crane
  cần cẩu thi công đường sắt
  track creep
  sự xô (của) đường sắt
  track crossing
  chỗ đường sắt giao nhau
  track deck
  mặt cầu có đường sắt
  track diagram
  bảng tín hiệu đường sắt
  track diagram
  sơ đồ các đường sắt
  track diagram
  sơ đồ đường sắt
  track gauge
  khổ đường sắt
  track hopper
  phễu than (trên đường sắt)
  track in service
  đường sắt hoạt động
  track inspection
  kiểm tra đường sắt
  track laying
  đặt đường sắt
  track laying
  sự đặt đường sắt
  track laying crane
  cần cẩu đặt đường sắt
  track laying crane
  máy trục đặt đường sắt
  track laying equipment
  thiết bị đặt đường sắt
  track laying machine complex
  tổ hợp thiết bị đặt đường sắt
  track laying on
  sự đặt đường sắt
  track laying technology
  công nghệ đặt đường sắt
  track laying train
  đoàn tàu đặt đường sắt
  track maintenance
  bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance
  sự duy tu đường sắt
  track maintenance class
  cấp bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance group
  nhóm bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance machine
  thiết bị bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance work
  công việc bảo dưỡng đường sắt
  track measuring device
  thiết bị đo đường sắt
  track network
  mạng lưới đường sắt
  track on ballast bed
  đường sắt đặt trên nền đá balát
  track on concrete slabs
  đường sắt đặt trên các tấm bê tông
  track on wood sleepers
  đường sắt đặt trên tà vẹt gỗ
  track out of service
  đường sắt không hoạt động
  track panel dismantling
  tháo cụm đường sắt lắp sẵn
  track scale
  cầu cân đường sắt
  track section
  khu gian đường sắt
  track section under repair
  khu gian đường sắt đang sửa chữa
  track shifter
  máy nắn đường sắt
  track shifting
  sự nắn đường sắt
  track speeder
  bộ điều tốc đường sắt
  track width
  khổ đường sắt
  hành trình tàu thủy
  bám rãnh
  quỹ đạo
  rãnh
  absolute track address
  địa chỉ rãnh tuyệt đối
  address track
  rãnh địa chỉ
  alternate track
  rãnh ghi luân phiên
  alternate track
  rãnh luân phiên
  alternate track
  rãnh thay thế
  alternative track
  rãnh ghi luân phiên
  alternative track
  rãnh luân phiên
  alternative track
  rãnh xen kẽ
  audio track
  rãnh âm thanh
  bad track
  rãnh hỏng
  bad track
  rãnh hư
  bad track table
  bảng ghi rãnh hỏng
  card track
  rãnh bìa
  card track
  rãnh dẫn thẻ
  center track
  rãnh giữa
  center track time code
  mã thời gian rãnh giữa
  centre track
  rãnh giữa
  centre track time code
  mã thời gian rãnh giữa
  click track
  rãnh ù
  clock track
  rãnh đồng hồ
  commentary track
  rãnh thuyết minh
  control track
  rãnh điều khiển
  cross track recording
  sự ghi rãnh ngang
  cue track
  rãnh điều khiển
  cue track address code
  mã địa chỉ rãnh điều khiển
  data track
  rãnh dữ liệu
  default track
  rãnh mặc định
  defective track
  rãnh khiếm khuyết
  dialog track
  rãnh hội thoại
  dialogue track
  rãnh hội thoại
  disk track
  rãnh đĩa
  double track
  rãnh đôi (đường sắt)
  dual track
  rãnh kép
  dual track tape
  băng hai rãnh
  edge of track banding
  mép dải rãnh
  eight-track recorder
  máy ghi tám rãnh
  eighty-track disk
  đĩa tám rãnh
  feed track
  rãnh nạp
  feed track
  rãnh nạp giấy
  Foley track
  rãnh Foley
  full track
  rãnh đầy đủ
  full-track recorder
  máy ghi rãnh đầy đủ
  guard track
  rãnh bảo vệ
  guide track
  rãnh dẫn
  half-track recording
  sự ghi nửa rãnh
  index track
  rãnh chỉ mục
  information track
  rãnh thông tin
  library track
  rãnh thư viện
  magnetic sound track
  rãnh âm thanh từ tính
  magnetic track
  rãnh từ
  narration track
  rãnh bổ sung
  optical sound track
  rãnh âm thanh quang
  paper track
  rãnh dẫn giấy
  parity track
  rãnh chẵn lẻ
  primary track
  rãnh chính
  programme audio track
  rãnh âm thanh chương trình
  punched-tape track
  rãnh băng đục lỗ
  punching track
  rãnh đục lỗ
  recording track
  rãnh ghi
  regenerative track
  rãnh tái tạo
  replacement track
  rãnh thay thế
  revolver track
  rãnh xoay
  seven-track compatibility
  tính tương thích bảy rãnh
  sound track
  rãnh âm thanh
  spare track
  rãnh dự phòng
  speech track
  rãnh tiếng nói
  spiral track
  rãnh xoáy ốc
  sprocket hole control track system
  hệ rãnh điều khiển có lỗ móc răng
  squeeze track
  rãnh âm thanh
  start of track control
  sự điều khiển bắt đầu rãnh
  substitute track
  rãnh thay thế
  three-track stereo
  stereo ba rãnh
  track access time
  thời gian truy cập rãnh ghi
  track adjustment
  sự điều chỉnh rãnh
  track and hold unit
  rãnh ghi và đơn vị lưu trữ
  track and store unit
  rãnh ghi và đơn vị lưu trữ
  track change control
  sự điều khiển thay đổi rãnh
  track density
  mật độ rãnh
  track density
  mật độ rãnh ghi
  track format
  khuôn rãnh
  track group
  nhóm rãnh
  track index
  chỉ số rãnh
  track per inch
  số rãnh trên insơ
  track pitch
  bước rãnh
  track pitch
  khoảng cách rãnh
  track pitch
  độ dày của rãnh ghi
  track pitch
  giãn cách rãnh
  track recorder
  máy ghi rãnh
  track recovery
  sự hồi phục rãnh
  track selector
  bộ chọn rãnh
  track spacing
  khoảng cách rãnh
  track spreading
  sự mở rộng rãnh
  track width
  độ rộng rãnh ghi
  trailing edge video track
  rãnh viđeo sườn sau
  twin track
  rãnh kép
  twin-track recorder
  máy ghi rãnh kép
  unilateral track
  rãnh một bên
  unmodulated track
  rãnh không được điều biến
  variable density sound track
  rãnh âm thanh mật độ thay đổi
  variable density track
  rãnh mật độ thay đổi
  video track
  rãnh video
  voice track
  rãnh tiếng nói
  theo dõi

  Giải thích VN: Trong đĩa mềm hoặc đĩa cứng, đây là một trong các đường tròn đồng tâm được mã hóa trên đĩa khi tiến hành định dạng mức thấp, và được dùng để xác định các vùng lưu trữ dữ liệu riêng biệt trên mặt đĩa.

  step track system
  hệ thống theo dõi từng bước (vô tuyến vũ trụ)
  track changes
  theo dõi các thay đổi
  track in range
  máy theo dõi khoảng cách
  vết
  vệt
  vệt từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dấu vết
  đường ray
  đường sắt
  giá trước khi chất lên toa

  Nguồn khác

  • track : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Line, rail(s), way, railway, US railroad: New track waslaid between London and Manchester.
  Path, trail, route,footpath, course, road, street, alley: A rough track leads overSty Head Pass. Are you sure you're on the right track? 3 spoor,trail, footprint(s), print(s), trace(s), footmark(s), scent,slot, wake: The last time I saw him he was following the trackof a yeti.
  Keep track of. trace, track, keep an eye on,follow, pursue, monitor, supervise, oversee, keep up with or on,watch, keep a record of or on, record: Using an electronic tag,we were able to keep track of the animal's movements. 5 losetrack of. lose, misplace, mislay, lose sight of, forget: Shelost track of some important papers. I lost track of what I wassaying.
  V.
  Follow, dog, pursue, trace, stalk, shadow, trail, huntdown, chase, Colloq tail: She was tracked to Istanbul, wherethey lost her.
  See 4, above.
  Track down. find, seek out,ferret out, hunt down, trace, catch, apprehend, capture, smellor sniff out, run to earth or ground, Colloq run down: Wefinally tracked him down at his mother's house in Putney.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X