• (Khác biệt giữa các bản)
  (Buôn bán, kinh doanh, trao đổi mậu dịch)
  (/* /'''<font color="red">treid</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">treid</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">treid</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:34, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /treid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghề, nghề nghiệp
  everyone to his trade
  người nào nghề nấy
  to be in the trade
  trong nghề
  to carry on one's trade; to do one's trade
  làm nghề mình
  men of all trades and callings
  những người làm đủ nghề
  to know all the tricks of the trade
  biết tất cả các mánh lới nhà nghề
  Thương mại, sự buôn bán, mậu dịch
  to engage trade with
  trao đổi buôn bán với
  the trade is thriving
  nền thương nghiệp đang phát triển
  foreign trade
  ngoại thương
  domestic (home) trade
  nội thương
  wholesale trade
  bán buôn
  retail trade
  bán lẻ
  Sự kinh doanh một loại cụ thể
  be in the cotton
  trong nghề kinh doanh bông
  Cách kiếm sống (nhất là công việc liên quan đến chế tạo cái gì); nghề nghiệp
  ( the trade) những người (hãng) tham gia vào một ngành kinh doanh cụ thể
  offer discounts to the trade
  giảm giá cho người trong ngành
  ( the trade) ngành tàu ngầm (trong hải quân)
  ( số nhiều) gió mậu dịch (gió mạnh thổi liên tục từ Đông Nam hoặc Đông Bắc về hướng xích đạo) (như) trade-wind

  Ngoại động từ

  Buôn bán, kinh doanh, trao đổi mậu dịch; đổi chác
  I wouldn't trade my job for anything
  tôi sẽ không đánh đổi công việc của tôi lấy bất cứ cái gì
  to trade something for something
  đổi cái gì lấy cái gì
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) mua hàng hoá tại (một cửa hàng cụ thể)

  Nội động từ

  Buôn bán, kinh doanh, trao đổi mậu dịch
  to trade in silk
  buôn bán tơ lụa
  to trade with China
  buôn bán với Trung quốc

  Cấu trúc từ

  to be in trade
  có cửa hiệu (buôn bán)
  trade on something
  lợi dụng cái gì phục vụ cho lợi ích của chính mình
  to trade in
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đổi (cái cũ lấy cái mới) có các thêm
  to trade in a used car
  đổi một chiếc xe cũ có các thêm tiền
  to trade on (upon)
  lợi dụng
  to trade on somebody's credulity
  lợi dụng tính cả tin của ai
  trade something off (against something)
  từ bỏ cái gì (để đổi lấy cái gì khác) như một thoả hiệp

  Tính từ

  Thuộc buôn bán
  a trade agreement
  một giao kèo buôn bán
  Phục vụ thương nghiệp; công nghiệp

  hình thái từ

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sự buôn bán
  home trade
  sự buôn bán trong nước
  inland trade
  sự buôn bán trong nước

  Nguồn khác

  • trade : Chlorine Online

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  nghề xây dựng
  building trade
  nghề xây dựng (thủ công)
  sự kinh doanh

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nghề nghiệp
  mậu dịch
  coastal trade
  mậu dịch ven bờ
  coastwise trade
  mậu dịch ven bờ
  European Free Trade Association (EFTA)
  Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu
  free trade
  mậu dịch tự do
  free trade policy
  chính sách mậu dịch tự do
  international trade
  mậu dịch quốc tế
  sea trade
  mậu dịch trên biển
  shipping trade
  mậu dịch chuyên chở bằng tàu (buôn bán) trên biển
  TM trade mark
  nhãn hiệu mậu dịch
  trade credit
  tín dụng mậu dịch
  trade debt
  nợ mậu dịch
  trade gap
  kẽ hở mậu dịch
  trade practice
  thực hành mậu dịch
  trade war
  chiến tranh mậu dịch
  trade winds
  gió mậu dịch
  trade-wind
  gió mậu dịch
  trade-wind belt
  đới gió mậu dịch
  thương nghiệp
  market trade place
  điểm thương nghiệp

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  buôn bán
  air borne trade
  buôn bán đường không
  air borne trade
  sự buôn bán đường không
  arms trade
  buôn bán vũ khí
  balance of trade
  cán cân buôn bán
  bullion trade
  nghề buôn bán vàng bạc
  clearing trade
  buôn bán bù trừ
  coasting trade
  buôn bán ven biển
  compensation trade
  buôn bán bù trừ
  direct trade
  buôn bán trực tiếp
  direct transit trade
  buôn bán quá cảnh trực tiếp
  dull trade
  buôn bán trì trệ
  fair trade
  buôn bán chính đáng bán tương nhượng
  fishing trade
  sự buôn bán cá
  flourishing trade
  sự buôn bán thịnh vượng
  free trade
  buôn bán tự do
  front trade
  buôn bán ở biên giới
  general trade
  buôn bán chung
  import balance of trade
  cán cân buôn bán thiếu hụt
  improvement trade
  buôn bán gia công
  international trade
  buôn bán quốc tế
  intra-industry trade
  buôn bán nội bộ ngành
  land-borne trade
  buôn bán trên đất liền
  land-borne trade
  sự buôn bán trên đất liền
  loss of trade
  sự mất buôn bán
  maritime trade
  buôn bán đường biển
  mobile trade
  sự buôn bán lưu động
  multilateral trade
  buôn bán nhiều bên
  overseas trade
  buôn bán quốc tế
  passive balance of trade
  cán cân buôn bán thiếu hụt
  pattern of trade
  cơ cấu buôn bán
  pattern of trade
  phương thức buôn bán
  petty trade
  buôn bán nhỏ
  principal trade partner
  người hợp tác buôn bán chính
  prosperous trade
  buôn bán phát đạt
  reciprocal trade
  buôn bán đối lưu
  retail trade
  việc buôn bán lẻ
  retail trade (the...)
  việc buôn bán lẻ
  river trade
  buôn bán đường sông
  roaring trade
  buôn bán thịnh vượng
  sea-borne trade
  buôn bán đường biển
  slack trade
  việc buôn bán ế ẩm, trì trệ dần
  speculative trade
  buôn bán đầu cơ
  stoppage of trade
  đình chỉ buôn bán
  tally trade
  việc buôn bán trả dần
  tally trade (the..)
  buôn bán trả dần
  trade balance
  cán cân buôn bán
  trade barrier
  háng rào thương mại, mậu dịch, buôn bán, thuế quan
  trade barrier
  hàng rào thương mại, mậu dịch, buôn bán, thuế quan
  trade date
  thời điểm buôn bán
  trade loss
  tổn thất kinh doanh, giao dịch, buôn bán
  trade quantity statistics
  thống kê số lượng buôn bán
  Buôn bán- Giới buôn bán
  giao dịch
  block trade
  sự giao dịch mua bán nguyên lốc chứng khoán
  cash trade
  giao dịch tiền mặt
  Chicago Board of Trade
  sở Giao dịch cấp loại Chicago
  committee on the corn trade
  ủy ban giao dịch mễ cốc
  date of trade
  ngày thực hiện một lệnh giao dịch (chứng khoán)
  evening trade
  thị trường sau Sở giao dịch
  foreign trade transaction
  giao dịch ngoại thương
  trade comparison
  bản so sánh trong giao dịch mua bán
  trade confirmation
  xác lập giao dịch mua bán
  trade loss
  tổn thất kinh doanh, giao dịch, buôn bán
  trade route
  giao dịch, mua bán cùng ngành
  trade transaction
  giao dịch (thương mại)
  giao thương
  trade route
  tuyến giao thương
  hối phiếu nhận trả thương mại
  trade acceptance receivable
  hối phiếu nhận trả thương mại phải thu
  ngành kinh doanh
  book trade [[]] (the...)
  ngành kinh doanh sách
  tourist trade
  ngành kinh doanh du lịch
  tourist trade (the...)
  ngành kinh doanh du lịch
  ngành nghề
  dangerous trade
  ngành nghề nguy hiểm
  publishing trade
  ngành, nghề, giới xuất bản
  nghề
  bullion trade
  nghề buôn bán vàng bạc
  by-trade
  nghề phụ
  carrying trade
  nghề vận tải (hàng hóa)
  cross trade
  nghề vận chuyển giữa các cảng (của hai nước)
  dangerous trade
  ngành nghề nguy hiểm
  fish(ing) trade
  nghề cá
  hosiery trade
  nghề bán trang tạp phẩm
  publishing trade
  ngành, nghề, giới xuất bản
  retail trade
  nghề bán lẻ
  retail trade (the...)
  nghề bán lẻ
  stock in trade
  đồ nghề, toàn bộ đồ dùng mua bán
  stock in trade (stock-in-trade)
  hàng có sẵn trong kho, đồ nghề
  trade organization
  hội, tổ chức nghề nghiệp
  trade school
  trường dạy nghề
  trade secret
  bí mật nghề nghiệp
  trade test
  thi tay nghề
  trade test
  trắc nghiệm mậu dịch nghề nghiệp
  trade test
  trắc nghiệm nghề nghiệp
  tramp trade
  nghề vận tải tàu hàng không định kỳ
  tramp trade
  nghề vận tải tàu không có hàng định kỳ
  tramp trade
  nghề chạy tàu rông
  tricks of the trade
  bí quyết nghề nghiệp
  nghề nghiệp
  trade organization
  hội, tổ chức nghề nghiệp
  trade secret
  bí mật nghề nghiệp
  trade test
  trắc nghiệm mậu dịch nghề nghiệp
  trade test
  trắc nghiệm nghề nghiệp
  tricks of the trade
  bí quyết nghề nghiệp
  người bán
  trade price
  giá mà người bán lẻ trả cho nhà sản xuất
  trade-in offer
  sự đưa ra bán theo phương thức đổi cái mới (của người bán)
  người mua
  trade acceptance
  hối phiếu được người mua chấp nhận
  trade debtor
  người mua chịu
  quan hệ mậu dịch
  trade relations association
  Hiệp hội quan hệ Mậu dịch
  trade relations council
  Hội đồng quan hệ Mậu dịch
  thương mại
  aid trade provision
  điều khoản viện trợ thương mại
  area trade officers
  các viên chức thương mại khu vực
  badges of trade
  những biểu hiện của thương mại
  balance of trade
  cán cân thương mại
  barrier to trade
  hàng rào thương mại
  be engaged in import and export trade
  hoạt động thương mại xuất nhập khẩu
  bilateral trade
  thương mại song biên
  bilateral trade
  thương mại tay đôi
  bilateral trade agreement
  hiệp định thương mại hai bên (song biên)
  board of trade
  hôi thương mại
  board of trade
  phòng thương mại
  British Trade Association
  Hiệp hội Thương mại Anh
  capital in trade
  vốn trong thương mại
  change of trade name
  sự đổi tên thương mại
  class of trade
  đẳng cấp thương mại
  council of trade
  viện thương mại
  counter trade countertrade
  thương mại đối lưu
  country's balance of trade
  cán cân thương mại quốc gia
  customs and usage of international trade
  tập quán thương mại quốc tế
  customs of trade
  tập quán thương mại
  cycles of trade
  các chu kỳ thương mại
  Department of Trade and industry
  Bộ Thương mại và Công Nghiệp
  export trade
  thương mại xuất khẩu
  favorable trade balance
  cán cân thương mại dư thừa
  favorable trade balance
  cán cân thương mại thuận
  Federal trade Commission
  ủy ban thương mại liên bang
  fine trade bill
  hối phiếu thương mại hảo hạng
  free trade association
  hiệp hội thương mại tự do
  free trade trader
  người thuộc trường phái thương mại tự do
  free trade trader
  người ủng hộ thương mại tự do
  General Agreement on Tariffs and Trade
  Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại
  government trade agreement
  thỏa ước thương mại của Chính phủ
  government trade mission
  đoàn đại biểu thương mại của Chính phủ
  import trade
  thương mại nhập khẩu
  inter-industry trade
  thương mại nội ngành
  international trade
  thương mại quốc tế
  international trade exhibition
  triển lãm thương mại quốc tế
  international trade fair
  hội chợ thương mại quốc tế
  International trade Organization
  tổ chức thương mại quốc tế
  intra-Community trade
  thương mại trong Cộng đồng (châu Âu)
  liberalization of trade
  tự do hóa thương mại
  maladjustment in the balance of trade
  sự mất cân đối trong cán cân thương mại
  Minister of Trade and Industry
  Bộ trưởng Thương mại (và Công nghiệp)
  minister of trade and industry
  bộ trưởng thương mại và công nghiệp
  ministry of trade
  Bộ Thương mại
  multilateral trade
  thương mại đa biên
  multilateral trade agreement
  hiệp định thương mại đa biên
  Office of International Trade
  Cục Mậu dịch Quốc Tế (thuộc Bộ Thương Mại Mỹ)
  overseas trade
  thương mại quốc tế
  passive trade balance
  cán cân thương mại thiếu hụt
  promote trade (to...)
  xúc tiến thương mại
  registered trade names
  tên gọi thương mại đã đăng ký
  restrictive trade agreement
  thỏa ước thương mại hạn chế
  slump in trade
  thương mại suy sụp, trầm trệ
  standard trade terms
  thuật ngữ thương mại tiêu chuẩn
  Tokyo round of trade negotiations
  Vòng đàm phán thương mại ở Tokyo
  trade acceptance
  hối phiếu nhận trả thương mại
  trade acceptance
  hối phiếu thương mại
  trade acceptance receivable
  hối phiếu nhận trả thương mại phải thu
  trade acceptance receivable
  tài khoản thương mại
  trade account
  tài khoản thương mại
  trade accounts
  các hạng mục thương mại
  trade accounts
  các tài khoản thương mại
  trade advertising
  quảng cáo thương mại
  trade agency
  đại lý thương mại
  trade agreement
  hiệp định, điều ước thương mại
  trade agreement
  hiệp định, điều ước, thỏa ước thương mại
  trade agreement
  hiệp ước thương mại
  trade agreement
  thỏa ước thương mại
  trade and payment agreement
  hiệp định thương mại và thanh toán
  trade balance
  cán cân thương mại
  trade balance
  cán cân thương mại, mậu dịch, ngoại thương
  trade balance on customs clearance
  cán cân thương mại tính theo số lượng thông quan
  trade barrier
  háng rào thương mại, mậu dịch, buôn bán, thuế quan
  trade barrier
  hàng rào thương mại, mậu dịch, buôn bán, thuế quan
  trade bill
  hối phiếu thương mại
  trade bills
  phiếu khoán thương mại
  trade bills
  phiếu khoán thương mại, thương phiếu
  trade bloc
  tập đoàn thương mại
  trade cards
  thẻ ưu đãi thương mại
  trade centre
  trung tâm thương mại
  trade circular
  thông cáo thương mại
  trade circular
  tờ quảng cáo thương mại
  trade claim
  sự đòi bồi thường thương mại
  trade commission
  cơ quan ủy ban thương mại
  trade commissioner
  đại diện thương mại
  trade commissioner
  tham tán thương mại (của chính phủ)
  trade commissioner
  ủy viên thương mại
  trade competition
  cạnh tranh thương mại
  trade creation
  tạo lập thương mại
  trade credit
  tín dụng thương mại
  trade creditor
  chủ nợ thương mại
  trade customs
  tập quán thương mại
  trade cycle
  chu kỳ thương mại
  trade cycle policy
  chính sách áp dụng chu kỳ thương mại
  trade debt
  nợ thương mại
  trade deficit
  thâm hụt mậu dịch, cán cân thương mại
  trade deficit or surplus
  thâm hụt hay thặng dư thương mại
  trade directory
  danh bạ thương mại
  trade directory
  niên giám thương mại
  trade directory
  sách hướng dẫn thương mại
  trade discount
  chiết khấu (bớt giá thương mại)
  trade discount
  chiết khấu thương mại
  trade discrimination
  phân biệt đối xử thương mại
  trade dispute
  tranh chấp thương mại
  trade diversion
  chuyển hướng thương mại
  trade effect (ofa tariff)
  tác động thương mại (của một khoản thuế quan)
  trade effect (ofa tariff)
  tác động thương mại của một khoản thuế quan
  trade exhibition
  triển lãm thương mại
  trade fair
  hội chợ thương mại
  trade festival
  tết thương mại
  trade forecasting
  dự báo thương mại
  trade gap
  thâm hụt thương mại
  trade in goods
  thương mại hàng hóa
  trade in services
  thương mại dịch vụ
  trade information centre
  trung tâm thông tin thương mại
  trade integration
  hợp nhất thương mại
  trade integration
  nhất thể hóa thương mại
  trade integration
  sự liên kết, hợp nhất, nhất thể hóa thương mại
  trade journal
  tạp chí thương mại
  trade label
  tem thương mại
  trade list
  danh bạ thương mại
  trade mark
  nhãn hiệu thương mại (có cầu chứng)
  trade mark registration
  sự đăng ký nhãn hiệu thương mại
  trade mart
  trung tâm thương mại
  trade mission
  đoàn đại biểu thương mại
  trade mission
  phái đoàn thương mại
  trade name
  tên nhãn hiệu thương mại
  trade name
  tên thương mại
  trade office
  văn phòng thương mại
  trade paper
  hối phiếu thương mại
  trade partner
  hội viên thương mại
  trade press
  báo chí thương mại
  trade protection society
  hội bảo vệ thương mại
  trade protocol
  hiệp định thư thương mại
  trade protocol
  nghị định thư thương mại
  trade receivable
  các khoản phải thu thương mại
  trade register
  sổ sách thương mại
  trade regulations
  điều lệ thương mại, thông thương, mậu dịch
  trade relations council
  cơ quan đại diện thương mại
  trade representation
  cơ quan đại diện thương mại
  trade representative
  đại diện thương mại
  trade representative
  người đại diện thương mại
  trade restrictions
  hạn chế thương mại
  trade secret
  bí mật thương mại
  trade show
  triển lãm thương mại
  trade surplus
  cán cân thương mại, ngoại thương
  trade talks
  hội đàm thương mại
  trade terms
  những điều kiện thương mại
  trade terms
  những thuật ngữ thương mại
  trade terms
  thuật ngữ thương mại
  trade transaction
  giao dịch (thương mại)
  trade tribunal
  tòa án thương mại
  trade usage
  tập quán thương mại
  trade usage
  tập quán, quán lệ thương mại
  trade war
  chiến tranh thương mại
  trade-in
  vật thương mại bán đổi
  trade-related investment measures
  các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
  trade-weighted index
  chỉ số bình quân gia quyền thương mại
  trilateral trade
  thương mại ba bên
  usage of trade
  tập quán thương mại
  wholesale trade
  thương mại bán buôn
  World Trade Center
  trung tâm thương mại Quốc tế (ở New York, Mỹ)
  World Trade Organization
  tổ chức thương mại thế giới
  thương nghiệp
  government trade
  thương nghiệp quốc doanh
  registered trade mark
  nhãn đăng ký thương nghiệp
  retail trade
  thương nghiệp bán lẻ
  trade capita movement
  sự lưu động của tư bản thương nghiệp
  trade chamber
  hội đồng thương nghiệp
  trade circles
  giới thương nghiệp
  trade cycle
  chu kỳ thương nghiệp
  trade cycle
  chu kỳ thương nghiệp, chu kỳ kinh tế
  trade financing
  tài vụ, tài chánh thương nghiệp
  trade financing
  tài vụ, tài chính thương nghiệp
  trade mark
  nhãn thương nghiệp
  trade restrictions
  bảng thống kê thương nghiệp
  trade returns
  bảng thống kê thương nghiệp
  trade secret
  bí mật thương nghiệp
  thương vụ
  trao đổi
  commodity terms of trade
  tỉ lệ trao đổi sản phẩm
  commodity terms of trade
  tỷ lệ trao đổi sản phẩm
  gross barter terms of trade
  tỷ lệ mộc trao đổi sản phẩm
  income terms of trade
  tỉ lệ trao đổi thu nhập
  income terms of trade
  tỷ lệ trao đổi thu nhập
  net barter term of trade
  tỉ lệ trao đổi sản phẩm ròng
  net barter terms of trade
  tỷ lệ ròng trao đổi sản phẩm
  single factorial terms of trade
  tỷ lệ trao đổi của yếu tố sản xuất đơn nhất
  single factorial terms of trade
  tỷ lệ trao đổi đơn yếu tố
  terms of trade
  tỉ giá (trao đổi) xuất nhập khẩu
  terms of trade
  tỉ lệ trao đổi
  trade-off
  sự trao đổi
  trade-off
  sự trao đổi, sự cân bằng, hiệp điệu, cân nhắc lựa chọn
  trao đổi (hàng hóa...)
  trao đổi mạu dịch

  Nguồn khác

  • trade : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Commerce, business, traffic, exchange, barter, dealing(s),buying and selling, merchandising, marketing, mercantilism,truck: Have we any trade in shoes with South Korea? We areestablishing trade with Eastern Europe? 2 calling, occupation,pursuit, work, business, employment, line (of work), m‚tier,job, vocation, craft, career, profession: Just what trade areyou engaged in?
  Swap or swop, exchange, interchange, barter:Was exchanging your microwave cooker for a hi-fi set a goodtrade?
  Customers, clientele, custom, patrons, following,patronage, shoppers: Her shop caters chiefly to the holidaytrade.
  V.
  Transact or do business, buy, sell, deal, traffic,merchandise, have dealings: There are laws against Sundaytrading in some areas.
  Exchange, swap or swop, interchange,switch, barter; return: Having traded his car for the boat, Samhas no way of reaching the marina.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A buying and selling. b buying and sellingconducted between nations etc. c business conducted for profit(esp. as distinct from a profession) (a butcher by trade). dbusiness of a specified nature or time (Christmas trade; touristtrade).
  A skilled handicraft esp. requiring an apprenticeship(learnt a trade; his trade is plumbing).
  (usu. prec. by the)a the people engaged in a specific trade (the trade will neveragree to it; trade enquiries only). b Brit. colloq. licensedvictuallers. c colloq. the submarine service.
  US atransaction, esp. a swap.
  (usu. in pl.) a trade wind.
  V.1 intr. (often foll. by in, with) engage in trade; buy and sell(trades in plastic novelties; we trade with Japan).
  Tr. aexchange in commerce; barter (goods). b exchange (insults,blows, etc.).
  Intr. (usu. foll. by with, for) have atransaction with a person for a thing.
  Intr. (usu. foll. byto) carry goods to a place.
  A name given to aproduct.
  A name under which a business trades. trade offexchange, esp. as a compromise. trade-off n. such an exchange.trade on take advantage of (a person's credulity, one'sreputation, etc.). trade paper = trade journal. trade platesnumber-plates used by a car-dealer etc. on unlicensed cars.trade price a wholesale price charged to the dealer before goodsare retailed. trade secret 1 a secret device or technique usedesp. in a trade.
  Joc. any secret. Trades Union CongressBrit. the official representative body of British trade unions,meeting annually. trade (or trades) union an organizedassociation of workers in a trade, group of trades, or aprofession, formed to protect and further their rights andinterests. trade- (or trades-) unionism this system ofassociation. trade- (or trades-) unionist a member of a tradeunion. trade wind a wind blowing continually towards theequator and deflected westward, f. obs. blow trade = blowregularly.
  Tradable adj. tradeable adj. [ME f. MLG tradetrack f. OS trada, OHG trata: cf. TREAD]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X