• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự chuyển hướng thương mại (trong nền thương mại quốc tế)===== =====sự chuyển hướng thương m...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự chuyển hướng thương mại (trong nền thương mại quốc tế)=====
  +
  =====sự chuyển hướng thương mại (trong nền thương mại quốc tế)=====
  -
  =====sự chuyển hướng thương mại trong nền thương mại quốc tế=====
  +
  =====sự chuyển hướng thương mại trong nền thương mại quốc tế=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=traded%20diversion traded diversion] : Chlorine Online
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:37, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chuyển hướng thương mại (trong nền thương mại quốc tế)
  sự chuyển hướng thương mại trong nền thương mại quốc tế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X