• (Khác biệt giữa các bản)
  (thuong quyen)
  n (sua)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  ==Thông dụng==
  +
  ==Hàng không==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Thương quyền hàng không (là quyền được tự do giao thông, khai thác vận tải thương mại trong vận chuyển hàng không giữa các quốc gia ký kết)=====
  =====Thương quyền hàng không (là quyền được tự do giao thông, khai thác vận tải thương mại trong vận chuyển hàng không giữa các quốc gia ký kết)=====

  08:24, ngày 20 tháng 3 năm 2011

  Hàng không

  Danh từ

  Thương quyền hàng không (là quyền được tự do giao thông, khai thác vận tải thương mại trong vận chuyển hàng không giữa các quốc gia ký kết)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X