• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sua)
  n (sua)
  Dòng 3: Dòng 3:
  =====Thương quyền hàng không (là quyền được tự do giao thông, khai thác vận tải thương mại trong vận chuyển hàng không giữa các quốc gia ký kết)=====
  =====Thương quyền hàng không (là quyền được tự do giao thông, khai thác vận tải thương mại trong vận chuyển hàng không giữa các quốc gia ký kết)=====
   +
  ===== Bao gồm: 1st Freedom of airpassage: Fly over foreign country
   +
  2nd Freedom of air passage: Make technical stop in foreign country
   +
  3rd Freedom of air passage: Carry traffic from home to foreign
   +
  4th Freedom of air passage: Carry traffic from foreign to home
   +
  5th Freedom of air passage: Pick up traffic in foreign country and carry to other country
   +
  6th Freedom of air passage: Carry from foreign country to other country via home country
   +
  7th Freedom of air passage: Pure foreign flight: Foreign country to other country
   +
  8th Freedom of air passage: Cabotage: City A in foreign country to another city in that country. Flight must originate in home country
   +
  9th Freedom of air passage: Pure Cabotage: City A in foreign country to City B in same country. Flight need not originate in home country ====

  08:00, ngày 23 tháng 3 năm 2011

  Hàng không

  Danh từ

  Thương quyền hàng không (là quyền được tự do giao thông, khai thác vận tải thương mại trong vận chuyển hàng không giữa các quốc gia ký kết)

  ===== Bao gồm: 1st Freedom of airpassage: Fly over foreign country 2nd Freedom of air passage: Make technical stop in foreign country 3rd Freedom of air passage: Carry traffic from home to foreign 4th Freedom of air passage: Carry traffic from foreign to home 5th Freedom of air passage: Pick up traffic in foreign country and carry to other country 6th Freedom of air passage: Carry from foreign country to other country via home country 7th Freedom of air passage: Pure foreign flight: Foreign country to other country 8th Freedom of air passage: Cabotage: City A in foreign country to another city in that country. Flight must originate in home country 9th Freedom of air passage: Pure Cabotage: City A in foreign country to City B in same country. Flight need not originate in home country ====

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X