• (Khác biệt giữa các bản)
  ((thông tục) đi xe lửa)
  (/* /'''<font color="red">trein</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">trein</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">trein</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:37, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /trein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xe lửa, tàu hoả
  to go by train
  đi xe lửa
  to miss the train
  lỡ chuyến xe lửa
  fast train
  xe lửa tốc hành
  goods train
  xe lửa chở hàng
  Đoàn người, đoàn gia súc
  a train of oxen
  đoàn bò
  Đoàn tuỳ tùng (nhóm người đi theo hầu)
  the pop star was followed by a train of admirers
  một dòng người hâm mộ theo sau ngôi sao nhạc pop đó
  Dòng, dãy, chuỗi, hạt; sự liên tục (của các sự kiện, loạt suy nghĩ.. nối tiếp nhau)
  an unexpected train of difficulties
  một loạt khó khăn bất ngờ
  to follow one's train of thought
  theo dòng tư tưởng (ý nghĩ)
  Đuôi dài lê thê (của váy, áo choàng đàn bà)
  Hậu quả
  in the train of
  do hậu quả của
  (kỹ thuật) bộ truyền động
  (ngành mỏ) ngòi (mìn)

  Ngoại động từ

  Dạy, dạy dỗ, rèn luyện, huấn luyện; đào tạo
  to train (up) children to be good citizens
  dạy dỗ trẻ em để trở thành những công dân tốt
  to train a teacher
  đào tạo một giáo viên
  a trained eye
  con mắt lão luyện
  (thể dục,thể thao) tập dượt
  Uốn (cây cảnh)
  to train roses against a wall
  uốn cho những cây hồng leo theo bờ tường
  Chĩa (súng)
  to train the cannon on (upon)
  chĩa đại bác vào
  (thông tục) đi xe lửa

  Nội động từ

  Được huấn luyện, được đào tạo, được tập dượt
  to train for a race
  tập dượt để chuẩn bị chạy đua
  to train on vegetarian diet
  ăn chay trong khi tập luyện
  (thông tục) đi xe lửa
  to train from Pekin to Hanoi
  đi xe lửa từ Bắc kinh đến Hà nội

  Cấu trúc từ

  in train
  sẵn sàng, đã được chuẩn bị
  all is now in train
  tất cả đều đã sẵn sàng
  to train down
  tập cho người thon bớt đi
  to train off
  bắn chệch, ngắm chệch (súng)

  Hình Thái Từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  chuỗi, dãy, đào tạo

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  nhánh rẽ mạch
  mấu phôi
  tàu hỏa

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  đào tạo

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ
  bộ truyền động
  epicyclic gear train
  bộ truyền động hành tinh
  epicyclic train
  bộ truyền động hành tinh
  gear train
  bộ truyền động bánh răng
  I-head valve train
  bộ truyền động xupáp đầu I
  T-head valve train
  bộ truyền động xupáp đầu T
  valve train
  bộ truyền động van
  dây
  dãy
  đoàn tàu
  ambulance train
  đoàn tàu cứu thương
  announcement of a train for departure
  thông báo đoàn tàu khởi hành
  announcement of the arrival of a train
  thông báo đoàn tàu về ga
  backup train
  đoàn tàu dự phòng
  ballast train
  đoàn tàu chở đá balát
  block train
  đoàn tầu kín
  breadown train
  đoàn tàu cứu viện
  bulk ship train
  đoàn tàu chở hành rời
  end of train
  đuôi đoàn tàu
  freight train formation
  thành phần đoàn tàu hàng
  freightliner train
  đoàn tàu chở côngtenơ
  grinding train
  đoàn tàu mài ray
  gross train load
  tổng trọng tải đoàn tàu
  limited train
  đoàn tàu có giới hạn
  locomotive hauled train
  đoàn tàu dùng đầu máy kéo
  mail train
  đoàn tàu thư
  multiple-train unit
  đoàn tàu nhiều bộ phận
  optional train
  đoàn tàu bổ sung
  optional train
  đoàn tàu thêm
  push-pull train
  đoàn tàu kéo đẩy
  re-forming of a train
  lập lại thành phần đoàn tàu
  reforming of a train
  sự ghép lại đoàn tàu
  reforming of a train
  sự lập lại đoàn tàu
  relief train
  đoàn tàu bổ sung
  reversible train
  đoàn tàu kéo đẩy
  second train
  đoàn tàu bổ sung
  second train
  đoàn tàu thêm
  shutter train
  đoàn tàu thoi
  shutter-service train
  đoàn tàu thoi
  suburban train
  đoàn tàu ngoại ô
  test train
  đoàn tàu kiểm tra
  test train
  đoàn tầu thử (để thử cầu)
  through goods train
  đoàn tàu hàng chạy suốt
  through train
  đoàn tàu suốt
  time for train formation
  thời gian thành lập đoàn tàu
  tonnage of a train
  trọng tải đoàn tàu
  total mass of the train in working order
  tổng khối lượng đoàn tàu khi ở trạng thái làm việc
  total mass of the unladen train
  tổng trọng lượng đoàn tàu rỗng
  total running cost of a train
  tổng chi phí khai thác một đoàn tàu
  total train weight
  tổng trọng lượng đoàn tàu
  tow train
  đoàn tàu kéo
  track laying train
  đoàn tàu đặt đường sắt
  Train Automatic Integrity Location System
  hệ thống định vị đoàn tàu tự động
  train load
  tải trọng đoàn tàu
  train load
  trọng tải đoàn tàu
  train operation
  tác nghiệp đoàn tầu
  train serving the line
  đoàn tầu chạy thường xuyên trên tuyến
  train set
  đoàn tàu hỏa
  train spacing
  khoảng cách đoàn tàu
  Train, Construction
  đoàn tàu công trình
  Train, Grinding
  đoàn tàu mài ray
  train-pushing engine
  dẫn máy đẩy đoàn tàu
  underground train
  đoàn tàu điện ngầm
  unsplittable train
  đoàn tàu không tách được
  work train
  đoàn tàu công trình
  wrecking train
  đoàn tàu cứu viện
  loạt
  pulse train
  loạt xung
  một loạt
  vòng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đào tạo
  dạy dỗ
  huấn luyện
  tàu đường sắt
  container train
  tàu (đường sắt) container
  tàu hỏa
  xe kéo
  xe lửa

  Nguồn khác

  • train : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Carriage, coach, Baby-talk choo-choo: Will this traintake me to Newcastle?
  Retinue, entourage, cortŠge, suite,following, escort, guard, attendants, retainers, followers,trail; staff, court, household: After the duke's coffin came atrain of several hundred hangers-on.
  Line, queue, procession,succession, string, set, sequence, chain, progression, caravan,cavalcade, parade, column, file: The baggage train of theadvancing army stretched for miles.
  V.
  Discipline, exercise, tutor, teach, coach, drill,school, instruct, prepare, educate, edify, guide, bring up,indoctrinate, rear, raise: We had been trained to put thingsaway and avoid clutter.
  Work out, exercise, practise: Hannahis training for the next Olympics.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  A tr. (often foll. by to + infin.) teach (aperson, animal, oneself, etc.) a specified skill esp. bypractice (trained the dog to beg; was trained in midwifery). bintr. undergo this process (trained as a teacher).
  Tr. &intr. bring or come into a state of physical efficiency byexercise, diet, etc.; undergo physical exercise, esp. for aspecific purpose (trained me for the high jump; the team trainsevery evening).
  Tr. cause (a plant) to grow in a requiredshape (trained the peach tree up the wall).
  (usu. as trainedadj.) make (the mind, eye, etc.) sharp or discerning as a resultof instruction, practice, etc.
  Tr. (often foll. by on) pointor aim (a gun, camera, etc.) at an object etc.
  Colloq. aintr. go by train. b tr. (foll. by it as object) make a journeyby train (trained it to Aberdeen).
  Tr. (usu. foll. by away)archaic entice, lure.
  N.
  A series of railway carriages ortrucks drawn by an engine.
  Something dragged along behind orforming the back part of a dress, robe, etc. (wore a dress witha long train; the train of the peacock).
  A succession orseries of people, things, events, etc. (a long train of camels;interrupted my train of thought; a train of ideas).
  A body offollowers; a retinue (a train of admirers).
  A succession ofmilitary vehicles etc., including artillery, supplies, etc.(baggage train).
  A line of gunpowder etc. to fire anexplosive charge.
  A series of connected wheels or parts inmachinery.
  Trainable adj. trainability n. trainee n. trainlessadj. [ME f. OF tra‹ner, trahiner, ult. f. L trahere draw]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X