• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Kẻ phản bội (đất nước, bạn bè..)===== ::turn traitor ::trở thành kẻ phản bội ==Từ điển đồng ng...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'treitə(r)</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:41, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /'treitə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ phản bội (đất nước, bạn bè..)
  turn traitor
  trở thành kẻ phản bội

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Turncoat, Judas, quisling, betrayer, renegade,fifth-columnist, US Benedict Arnold, Colloq double-crosser,snake in the grass, double-dealer, two-timer: Some traitor intheir midst had revealed their plans to the enemy.

  Oxford

  N.

  (fem. traitress) (often foll. by to) a person who istreacherous or disloyal, esp. to his country.
  Traitorous adj.traitorously adv. [ME f. OF tra‹t(o)ur f. L traditor -oris f.tradere: see TRADITION]

  Tham khảo chung

  • traitor : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X