• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Như tramcar===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====toa xe===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">træm</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:43, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /træm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như tramcar

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  toa xe

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đườn tàu điện
  đường tàu điện
  tram schedule
  bảng giờ đường tàu điện
  toa tàu điện

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  xe lôi

  Nguồn khác

  • tram : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Tramcar, trolley bus, US and Canadian streetcar,trolley(-car): Most cities with a traffic problem have replacedtrams with buses.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X