• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">træml</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:43, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /træml/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh (bằng) lưới
  (nghĩa bóng) ngăn trở, trở ngại

  Danh từ, số nhiều trammels

  Lưới ba lớp (để đánh cá; bắt chim)
  Thước vẽ elip
  Dây xích chân ngựa (khi tập)
  Móc (để) treo nồi
  ( số nhiều) (nghĩa bóng) những trở ngại
  the trammels of etiquette
  những trở ngại của nghi lễ
  Móc treo nồi

  Hình Thái Từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compa đo ngoài
  compa elip
  compa vẽ elip
  trammel point
  mũi compa vẽ elip

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Usually, trammels. impediment(s), hindrance(s),shackle(s), handicap(s), check(s), restriction(s), restraint(s),curb(s), deterrent(s), constraint(s), hitch(es), snag(s),(stumbling) block(s), obstacle(s), bar: He managed to avoid thetrammels of domesticity.
  V.
  Impede, hinder, handicap, check, restrain, curb, deter,constrain, block, obstruct, fetter, confine: Do not let thelimitations of what's practical and possible trammel yourimagination.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  (usu. in pl.) an impediment to free movement; ahindrance (the trammels of domesticity).
  A triple drag-netfor fish, which are trapped in a pocket formed when they attemptto swim through.
  An instrument for drawing ellipses etc. witha bar sliding in upright grooves.
  A beam-compass.
  US ahook in a fireplace for a kettle etc.
  V.tr. (trammelled,trammelling; US trammeled, trammeling) confine or hamper with oras if with trammels. [in sense 'net' ME f. OF tramail f. med.Ltramaculum, tremaculum, perh. formed as TRI- + macula (MAIL(2)):later history uncert.]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X