• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">træmp</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:44, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /træmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bước đi nặng nề; tiếng bước chân nặng nề
  the tramp of marching soldiers
  tiếng chân bước nặng nề của đoàn quân
  Sự lặn lội (sự đi bộ qua một khu vực, nhất là một quãng đường xa và mệt nhọc); chuyến đi bộ dài
  Kẻ lang thang, người sống lang thang; lối sống lang thang
  to be on the tramp
  đi lang thang
  (hàng hải) tàu chở hàng không chạy theo tuyến đường nhất định (gặp hàng đâu chở đấy) (như) tramp steamer
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn bà đĩ thoã, người đàn bà dâm ô, người đàn bà không có đạo đức về mặt tình dục

  Ngoại động từ

  Bước nặng nề
  tramp the streets looking for work
  lê bước qua các phố để tìm kiếm công ăn việc làm
  Đi bộ, cuốc bộ
  We'll have to tramp it
  Chúng ta sẽ phải cuốc bộ quãng đường ấy
  Đi lang thang
  to tramp the streets
  đi lang thang khắp phố
  Đi thám hiểm, du khảo

  Hình Thái Từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tàu hàng không định kỳ
  tramp trade
  nghề vận tải tàu hàng không định kỳ
  tàu không có hàng định kỳ
  tramp trade
  nghề vận tải tàu không có hàng định kỳ
  tàu rông
  tramp trade
  ngành tàu rông
  tramp trade
  nghề chạy tàu rông

  Nguồn khác

  • tramp : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  March, hike, trudge, plod, slog, plough, tread, trek,walk, US mush: I must have tramped across half of Englandlooking for work.
  Usually, tramp on or upon. See trample, 1,below.
  N.
  March, trudge, plod, slog, trek, hike, walk: Every daywe had to make the five-mile tramp into the village for water. 4derelict, vagabond, vagrant, drifter, rover, gypsy, beachcomber,Brit dosser, down-and-out, Australian swagman, US hobo, bum,down-and-outer: The police do not allow tramps to sleep inpublic parks.
  Step, tread, footfall, footstep: She couldntget to sleep until she heard her husbands tramp on the stair.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  Intr. a walk heavily and firmly (trampingabout upstairs). b go on foot, esp. a distance.
  Tr. a crosson foot, esp. wearily or reluctantly. b cover (a distance) inthis way (tramped forty miles).
  Tr. (often foll. by down)tread on; trample; stamp on.
  Tr. Austral. colloq. dismissfrom employment, sack.
  Intr. live as a tramp.
  N.
  Anitinerant vagrant or beggar.
  The sound of a person, or esp.people, walking, marching, etc., or of horses' hooves.
  Ajourney on foot, esp. protracted.
  A an iron plate protectingthe sole of a boot used for digging. b the part of a spade thatit strikes.
  Esp. US sl. derog. a promiscuous woman.
  =ocean tramp.
  Tramper n. trampish adj. [ME trampe f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X