• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">træn'zækt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:46, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /træn'zækt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm, thực hiện, tiến hành (hoạt động, việc kinh doanh, nhất là giữa hai người); giải quyết
  to transact business
  giải quyết công việc

  Hình Thái Từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bàn việc kinh doanh
  giải quyết
  giao dịch
  quản lý giải quyết các vấn đề kinh doanh
  thương lượng thỏa thuận về

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Do, carry on or out, conduct, manage, handle, negotiate,transact, administer, discharge, perform, enact, settle,conclude, complete, finish: We are flying to Frankfurt today totransact some business.

  Oxford

  V.tr.

  Perform or carry through (business).
  Transactor n. [Ltransigere transact- (as TRANS-, agere do)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X