• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:32, ngày 18 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 5: Dòng 5:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Người điều đình thương lượng; người giao dịch=====
  =====Người điều đình thương lượng; người giao dịch=====
  -
  == Kinh tế ==
  +
  ==Chuyên ngành==
   +
  ===Kinh tế===
  =====người điều đình thương lượng (một doanh vụ)=====
  =====người điều đình thương lượng (một doanh vụ)=====
  =====người giao dịch=====
  =====người giao dịch=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kinh tế ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kinh tế ]]

  Hiện nay

  /træn'zæktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người điều đình thương lượng; người giao dịch

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người điều đình thương lượng (một doanh vụ)
  người giao dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X