• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Người điều đình thương lượng; người giao dịch===== == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====n...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Người điều đình thương lượng; người giao dịch=====
  =====Người điều đình thương lượng; người giao dịch=====
  - 
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====người điều đình thương lượng (một doanh vụ)=====
   +
  =====người giao dịch=====
  -
  =====người điều đình thương lượng (một doanh vụ)=====
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kinh tế ]]
  -
   
  +
  -
  =====người giao dịch=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]]
  +

  17:35, ngày 21 tháng 6 năm 2009

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người điều đình thương lượng; người giao dịch

  Kinh tế

  người điều đình thương lượng (một doanh vụ)
  người giao dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X