• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Ở phía bên kia Đại tây dương, từ phía bên kia Đại tây dương===== ::two years in New York [[hav...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">,trænzət'læntik</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:50, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /,trænzət'læntik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở phía bên kia Đại tây dương, từ phía bên kia Đại tây dương
  two years in New York have left him with a transatlantic accent
  hai năm ở New York đã để lại cho anh ta một giọng nói kiểu bên kia Đại tây dương (tức là giọng Mỹ)
  Đi qua Đại tây dương, vượt Đại tây dương
  a transatlantic flight
  chuyến bay qua Đại tây dương
  Về những nước ở cả hai bên bờ Đại tây dương
  a transatlantic trade agreement
  hiệp định buôn bán giữa các nước hai bên bờ Đại tây dương

  Oxford

  Adj.

  Beyond the Atlantic, esp.: a Brit. American. b USEuropean.
  Crossing the Atlantic (a transatlantic flight).

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X