• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ (như) .transcendental=== =====Vô cùng lớn, tối cao, siêu việt, hơn hẳn===== ::transcendent [[gen...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">træn'sendənt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:52, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /træn'sendənt/

  Thông dụng

  Tính từ (như) .transcendental

  Vô cùng lớn, tối cao, siêu việt, hơn hẳn
  transcendent genius
  thiên tài siêu việt
  (triết học) siêu nghiệm, nằm ngoài giới hạn của thế giới vật chất

  Danh từ

  Cái siêu việt; tồn tại siêu việt
  (triết học) cái siêu nghiệm

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Peerless, incomparable, unequalled, matchless, unrivalled,unparalleled, unique, consummate, paramount, superior,surpassing, supreme, pre-eminent, sublime, excellent, superb,magnificent, marvellous; transcendental: Can there be any doubtof Einstein's transcendent genius?

  Oxford

  //--> </SCRIPT> </HEAD>

  <BODY BGCOLOR="9C8772" TOPMARGIN="5" MARGINHEIGHT="0" BACKGROUND="/webdict/texture.gif" LEFTMARGIN=8 MARGINWIDTH="10" onLoad="writeFirst()">

  transcendent

  • adj. & n.
  • adj.
   • excelling, surpassing (transcendent merit).2 transcending human experience.
   • Philos. a higher than ornot included in any of Aristotle's ten categories in scholasticphilosophy. b not realizable in experience in Kantianphilosophy.
   • (esp. of the supreme being) existing apart from,not subject to the limitations of, the material universe (opp.IMMANENT).
  • n. Philos. a transcendent thing.
    • transcendencen. transcendency n. transcendently adv.
  </BODY></HTML>

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X