• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa nghĩa của từ)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'træveil</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'trævl</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 77: Dòng 77:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  Dòng 91: Dòng 91:
  =====hành thình=====
  =====hành thình=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====khoảng chạy=====
  +
  =====khoảng chạy=====
  ::[[end]] [[of]] [[travel]]
  ::[[end]] [[of]] [[travel]]
  ::cuối khoảng chạy
  ::cuối khoảng chạy
  Dòng 100: Dòng 100:
  ::[[travel]] [[of]] [[piston]]
  ::[[travel]] [[of]] [[piston]]
  ::khoảng chạy của pittông
  ::khoảng chạy của pittông
  -
  =====khoảng hở bàn ép=====
  +
  =====khoảng hở bàn ép=====
  -
  =====di chuyển=====
  +
  =====di chuyển=====
  ::[[ram]] [[travel]]
  ::[[ram]] [[travel]]
  ::đường di chuyển đầu vòi phun
  ::đường di chuyển đầu vòi phun
  Dòng 113: Dòng 113:
  ::[[travel]] [[time]]
  ::[[travel]] [[time]]
  ::thời gian di chuyển
  ::thời gian di chuyển
  -
  =====đi lại=====
  +
  =====đi lại=====
  -
  =====độ di chuyển=====
  +
  =====độ di chuyển=====
  ::[[rate]] [[of]] [[travel]]
  ::[[rate]] [[of]] [[travel]]
  ::tốc độ di chuyển
  ::tốc độ di chuyển
  Dòng 122: Dòng 122:
  ::[[rate]] [[of]] [[travel]] [[of]] [[flood]] [[wave]]
  ::[[rate]] [[of]] [[travel]] [[of]] [[flood]] [[wave]]
  ::tốc độ di chuyển sóng lũ
  ::tốc độ di chuyển sóng lũ
  -
  =====độ lệch=====
  +
  =====độ lệch=====
  -
  =====đường đi=====
  +
  =====đường đi=====
  ::[[travel]] [[distance]]
  ::[[travel]] [[distance]]
  ::quãng đường đi
  ::quãng đường đi
  -
  =====hành trình=====
  +
  =====hành trình=====
  ::[[end]] [[of]] [[travel]]
  ::[[end]] [[of]] [[travel]]
  ::cuối hành trình
  ::cuối hành trình
  Dòng 148: Dòng 148:
  ::[[valve]] [[travel]]
  ::[[valve]] [[travel]]
  ::hành trình van
  ::hành trình van
  -
  =====sự di động=====
  +
  =====sự di động=====
  =====sự vận chuyển=====
  =====sự vận chuyển=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====chuyến đi=====
  +
  =====chuyến đi=====
  ::[[air]] [[travel]]
  ::[[air]] [[travel]]
  ::chuyến đi bằng máy bay
  ::chuyến đi bằng máy bay
  Dòng 171: Dòng 171:
  ::[[travel]] [[subsistence]] [[allowance]]
  ::[[travel]] [[subsistence]] [[allowance]]
  ::trợ cấp trong chuyến đi công tác
  ::trợ cấp trong chuyến đi công tác
  -
  =====đi chào hàng=====
  +
  =====đi chào hàng=====
  ::[[travel]] [[for]] [[a]] [[firm]]
  ::[[travel]] [[for]] [[a]] [[firm]]
  ::đi chào hàng cho một công ty
  ::đi chào hàng cho một công ty
  ::[[travel]] [[for]] [[a]] [[firm]] (to...)
  ::[[travel]] [[for]] [[a]] [[firm]] (to...)
  ::đi chào hàng cho một công ty
  ::đi chào hàng cho một công ty
  -
  =====du hành=====
  +
  =====du hành=====
  ::[[corporate]] [[travel]] [[manager]]
  ::[[corporate]] [[travel]] [[manager]]
  ::quản trị viên du hành của công ty
  ::quản trị viên du hành của công ty
  Dòng 235: Dòng 235:
  ::[[World]] [[Association]] [[of]] [[Travel]] [[Agents]]
  ::[[World]] [[Association]] [[of]] [[Travel]] [[Agents]]
  ::hiệp hội thế giới các đại lý du hành
  ::hiệp hội thế giới các đại lý du hành
  -
  =====du lịch=====
  +
  =====du lịch=====
  ::[[American]] [[Association]] [[of]] [[Travel]] [[Editors]]
  ::[[American]] [[Association]] [[of]] [[Travel]] [[Editors]]
  ::hiệp hội các biên tập viên du lịch Mỹ
  ::hiệp hội các biên tập viên du lịch Mỹ
  Dòng 324: Dòng 324:
  ::[[travel]] [[insurance]]
  ::[[travel]] [[insurance]]
  ::bảo hiểm chuyến đi du lịch
  ::bảo hiểm chuyến đi du lịch
  -
  =====hành trình=====
  +
  =====hành trình=====
  -
  =====hành trình, chuyến đi=====
  +
  =====hành trình, chuyến đi=====
  -
  =====sự chuyển vị=====
  +
  =====sự chuyển vị=====
  -
  =====sự di cư=====
  +
  =====sự di cư=====
  -
  =====sự dời chuyển=====
  +
  =====sự dời chuyển=====
  =====sự dời nhà=====
  =====sự dời nhà=====
  Dòng 372: Dòng 372:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=travel travel] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=travel travel] : National Weather Service
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=travel&submit=Search travel] : amsglossary
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=travel&submit=Search travel] : amsglossary
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Ô tô]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
   +
  [[Thể_loại:Ô tô]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  21:49, ngày 6 tháng 1 năm 2009

  /'trævl/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Đi lại, đi du lịch; du hành
  to travel by sea
  đi du lịch bằng đường biển
  to travel light
  đi du lịch mang theo ít hành lý
  Di chuyển, đi
  light travels faster than sound
  ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh
  to travel out of the record
  đi ra ngoài đề
  Đi từ nơi này tới nơi khác để chào hàng
  he travels in silks
  anh ta đi chào hàng tơ lụa
  Không bị hỏng vì đi lâu trên đường (rượu..)
  lighter wines often travel badly
  rượu nhẹ đem đi xa thường hỏng
  (thông tục) di động rất nhanh
  (nghĩa bóng) đưa nhìn, nhìn khắp (mắt); lan truyền đi (tin tức); suy nghĩ lan man (óc)
  his eyes travelled over the street
  anh ta đưa mắt nhìn khắp phố
  the news travelled swiftly
  những tin đó lan đi mau lẹ
  his thoughts travelled over all that had happened
  óc anh ta điểm lại tất cả những việc đã xảy ra

  Ngoại động từ

  Đi, du lịch; vượt qua (một khoảng cách) trong khi đi; đi qua, đi nhanh.. (một vùng)
  He's travelled the whole world
  Nó đã đi khắp thế gian
  Đưa đi xa
  to travel the cattle
  đưa vật nuôi đi
  to travel Europe from end to end
  đi khắp châu Âu
  to travel a hundred miles a day
  đi một trăm dặm một ngày

  Danh từ, số nhiều travels

  Sự đi (nhất là ra nước ngoài)
  the cost of travel
  phí tổn của chuyến đi
  travel books
  sách về du lịch
  to go on a travel
  đi du lịch, du hành
  holiday travel
  nhấn mạnh: tổ chức du lịch, sự du lịch
  ( số nhiều) những chuyến đi (nhất là ra nước ngoài)
  Phạm vi chuyển động, tốc độ chuyển động, kiểu chuyển động (của một bộ phận máy)
  Sự chạy đi chạy lại; đường chạy (của máy, pittông...)

  Cấu trúc từ

  travel light
  đi với hành lý gọn nhẹ tối thiểu
  Tìm cách tránh trách nhiệm, vấn đề..

  Hình Thái Từ


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hành trình (pít tông), sự di chuyển, sự dịch chuyển, di chuyển, dịch chuyển

  Cơ - Điện tử

  Sự di chuyển, khoảng di chuyển, hành trình, (v)di chuyển, dịch chuyển

  Cơ khí & công trình

  khoảng chạy (của pít tông)

  Ô tô

  hành thình

  Kỹ thuật chung

  khoảng chạy
  end of travel
  cuối khoảng chạy
  half-travel
  nửa khoảng chạy
  piston travel
  khoảng chạy pittông
  travel of piston
  khoảng chạy của pittông
  khoảng hở bàn ép
  di chuyển
  ram travel
  đường di chuyển đầu vòi phun
  rate of travel
  tốc độ di chuyển
  rate of travel
  tốc độ di chuyển (thanh điều khiển)
  rate of travel of flood wave
  tốc độ di chuyển sóng lũ
  travel time
  thời gian di chuyển
  đi lại
  độ di chuyển
  rate of travel
  tốc độ di chuyển
  rate of travel
  tốc độ di chuyển (thanh điều khiển)
  rate of travel of flood wave
  tốc độ di chuyển sóng lũ
  độ lệch
  đường đi
  travel distance
  quãng đường đi
  hành trình
  end of travel
  cuối hành trình
  free travel
  hành trình tự do
  half-travel
  giữa hành trình
  overall travel speed
  tốc độ hành trình chung
  pedal travel
  hành trình của bàn đạp
  return travel
  hành trình chạy không
  return travel
  hành trình không cắt gọt
  return travel
  hành trình ngược
  travel speed
  tốc độ hành trình
  valve travel
  hành trình van
  sự di động
  sự vận chuyển

  Kinh tế

  chuyến đi
  air travel
  chuyến đi bằng máy bay
  travel by automobile
  chuyến đi bằng xe hơi
  travel costs outward and return journey
  phí tổn chuyến đi và về
  travel expense claim
  sự xin hoàn lại phí tổn của chuyến đi công tác
  travel expenses
  chi phí của chuyến đi công tác, phí đi lại, di chuyển
  travel insurance
  bảo hiểm chuyến đi du lịch
  travel on official business
  chuyến đi công tác
  travel subsistence allowance
  trợ cấp ăn uống trong chuyến đi công tác
  travel subsistence allowance
  trợ cấp trong chuyến đi công tác
  đi chào hàng
  travel for a firm
  đi chào hàng cho một công ty
  travel for a firm (to...)
  đi chào hàng cho một công ty
  du hành
  corporate travel manager
  quản trị viên du hành của công ty
  domestic travel
  sự du hành trong nước
  international travel
  du hành quốc tế
  International Travel Agents Society
  hội các đại lý du hành quốc tế
  North American Travel Association
  Hiệp hội du hành Bắc Mỹ
  Partnership for Improved Air Travel
  Hội vì Tiến bộ của Du hành Hàng không
  Society of Travel Agents in Government
  hiệp hội các đại lý du hành trong chính quyền
  Society of Travel and Tourism Educators
  hiệp hội các nhà giáo dục du hành và du lịch
  South American Travel Association
  Hiệp hội du hành Nam Mỹ
  Specialty Travel Index
  bản chỉ dẫn du hành chuyên lãm
  Travel Agent Arbiter
  trọng tải đại lý du hành
  Travel Agents Computer Society
  hiệp hội vi tính của các cơ sở kinh doanh du hành
  travel and entertainment card
  thẻ du hành và giải trí
  Travel and Tourism Advisory Board
  ủy ban tư vấn du hành và du lịch
  Travel and Tourism Research Association
  hiệp hội điều nghiên du hành và du lịch
  travel documents
  chứng thư du hành
  Travel Industry Association of America
  Hiệp hội kỹ nghệ du hành Mỹ
  Travel Industry Disabled Exchange
  tổ chức trao đổi người thương tật trong kỹ nghệ du hành
  travel information center
  trung tâm thông tin du hành
  travel intensity index
  chỉ số cường độ du hành
  Travel Management Center
  trung tâm quản trị du hành
  travel merchant
  cơ sở kinh doanh lẻ du hành
  travel mission
  đoàn công tác du hành
  travel price index
  chỉ số giá du hành
  travel writer
  tác giả du hành
  United States Travel Data Center
  Trung tâm dữ liệu du hành Hoa Kỳ
  United States Travel Data Service
  Sở dữ liệu du hành Hoa Kỳ
  Universal Travel Voucher
  biên nhận du hành có hiệu lực phổ quát
  World Association of Travel Agents
  hiệp hội thế giới các đại lý du hành
  du lịch
  American Association of Travel Editors
  hiệp hội các biên tập viên du lịch Mỹ
  American Society of Travel Agents
  hội của các đại lý du lịch Mỹ
  Association of Group Travel Executives
  hiệp hội các nhà điều hành du lịch nhóm
  Association of Retail Travel Agents
  hiệp hội các đại lý Du lịch Bán lẻ
  aviation and travel
  hàng không và du lịch
  business travel
  du lịch kinh doanh
  business travel cycle
  chu trình của du lịch kinh doanh
  Certified Travel Counselor
  hướng dẫn viên du lịch có chứng thực
  Common Market travel Association
  hiệp hội du lịch thuộc khối thị trường chung
  ethnic travel
  du lịch theo tộc người
  European travel Commission
  ủy hội du lịch Châu Âu
  freighter travel
  tàu hàng du lịch
  holiday and travel insurance
  bảo hiểm kỳ nghỉ và du lịch
  impulse travel
  du lịch ngẫu hứng
  incentive travel
  chuyến du lịch khuyến khích
  incentive travel
  chuyến du lịch thưởng
  Inter American Travel Congress
  đại hội du lịch liên Mỹ
  National Council of Travel Attractions
  hội đồng quốc gia các tụ điểm du lịch
  Pacific Asia Travel Association
  Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương
  shell travel agency
  đại lý du lịch khung bao
  Society of American Travel Writers
  Hiệp hội các tác gia du lịch Mỹ
  Society of Incentive Travel Executive
  hiệp hội các nhà điều hành du lịch khích lệ
  Society of Travel and Tourism Educators
  hiệp hội các nhà giáo dục du hành và du lịch
  state travel office
  văn phòng du lịch tiểu bang
  travel & entertainment (t&e) card
  thẻ du lịch và giải trí
  travel abroad
  du lịch ra nước ngoài
  travel agency
  hãng du lịch
  travel agency
  hãng du lịch, văn phòng du lịch
  travel agency
  văn phòng du lịch
  travel agent
  người đại lí du lịch
  travel agent
  người đại lý du lịch
  Travel Agent Commissioner
  thanh tra đại lý du lịch
  travel and entertainment credit card
  thẻ tín dụng du lịch và giải trí
  Travel and Tourism Advisory Board
  ủy ban tư vấn du hành và du lịch
  Travel and Tourism Research Association
  hiệp hội điều nghiên du hành và du lịch
  travel brochure
  tập sách nhỏ, tập gấp về du lịch
  travel bureau
  phòng du lịch ( chuyên tổ chức các tua du lịch)
  travel costs
  chi phí du lịch
  travel document
  giấy tờ chứng nhận du lịch
  travel documents
  giấy tờ chứng nhận du lịch
  travel goods
  đồ dùng du lịch
  travel house
  cơ sở kinh doanh sỉ du lịch
  travel insurance
  bảo hiểm (chuyến) du lịch
  travel insurance
  bảo hiểm chuyến đi du lịch
  hành trình
  hành trình, chuyến đi
  sự chuyển vị
  sự di cư
  sự dời chuyển
  sự dời nhà

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Travelling, tourism, touring, globe-trotting: Travel isan enriching experience. Travel by air is the commonest means oflong-distance transport. 2 travels. trips, expeditions,journeys, excursions, tours, voyages, touring, treks, trekking,travelling, wanderings, peregrinations, junkets, pilgrimages:In all your travels, have you ever encountered an honest man?
  V.
  Journey, go, move, proceed, roam, rove, traverse, tour,take or make a trip or tour or excursion or junket or journey,trek, voyage: As one who has travelled far and wide, what isyour favourite country? 4 go, move, socialize, fraternize,associate, Colloq hang around or about: Cordelia and I do nottravel in the same circles.

  Oxford

  V. & n.
  V.intr. & tr. (travelled, travelling; US traveled,traveling) 1 intr. go from one place to another; make a journeyesp. of some length or abroad.
  Tr. a journey along orthrough (a country). b cover (a distance) in travelling.
  Intr. colloq. withstand a long journey (wines that do nottravel).
  Intr. go from place to place as a salesman.
  Intr.move or proceed in a specified manner or at a specified rate(light travels faster than sound).
  Intr. colloq. movequickly.
  Intr. pass esp. in a deliberate or systematic mannerfrom point to point (the photographer's eye travelled over thescene).
  Intr. (of a machine or part) move or operate in aspecified way.
  Intr. (of deer etc.) move onwards in feeding.
  N.
  A the act of travelling, esp. in foreign countries. b(often in pl.) a spell of this (have returned from theirtravels).
  The range, rate, or mode of motion of a part inmachinery.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X