• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Đấu thầu hai túi hồ sơ===== ::Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuậtvà đề xuất về giá trong từng...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Đấu thầu hai túi hồ sơ=====
  =====Đấu thầu hai túi hồ sơ=====
  - 
  ::Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuậtvà đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng biệt vào cùng một thời điểm
  ::Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuậtvà đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng biệt vào cùng một thời điểm
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Đấu thầu hai túi hồ sơ
  Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuậtvà đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng biệt vào cùng một thời điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X