• (Khác biệt giữa các bản)
  (kiểu)
  (/* /'''<font color="red">taip</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">taip</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">tīp</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:38, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  /tīp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Loại (người, vật)
  different racial types
  những loại chủng tộc khác nhau
  wines of the Burgundy type
  rượu vang loại Bourgogne
  Kiểu, mẫu
  a fine type of patriotism
  kiểu mẫu đẹp đẽ của tinh thần yêu nước
  ( + of something) kiểu, loại (tiêu biểu cho một tầng lớp, nhóm..)
  Nordic type
  kiểu người Bắc Âu
  the old-fashioned type of English gentleman
  loại quý phái Anh kiểu cổ
  (thông tục) loại, típ (người có đặc tính nào đó)
  a brainy type
  một típ thông minh
  Chữ in
  printed in large type
  in chữ lớn
  to be in type
  sẵn sàng đưa in
  to set type
  sắp chữ
  (sinh vật học) đại diện điển hình (của một nhóm phân loại)
  type genus
  giống điển hình của họ

  Động từ

  Phân loại, xếp loại; định kiểu
  Đánh máy chữ
  to type a letter
  đánh máy một bức thư
  to type well
  đánh máy giỏi
  Làm điển hình, làm kiểu mẫu cho

  hình thái từ

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểu loại

  Nguồn khác

  • type : Chlorine Online

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  chữ in
  phông chữ

  Giải thích VN: Tập hợp hoàn chỉnh các chữ cái, các dấu câu, các con số, và các ký tự đặc biệt, theo một kiểu loại, trọng lượng (thường) hoặc đậm nét, dáng bộ (thẳng hoặc nghiêng) và kích cỡ phù hợp và có thể phân biệt khác nhau. Thường thuật ngữ này được dùng không đúng để chỉ về kiểu loại ( typeface). Có hai loại phông chữ: phông ánh xạ bit và phông hình bao. Mỗi loại lại có hai phiên bản: phông màn hình và phông máy in.

  optical type font
  phông chữ quang
  reduced type font
  phông chữ rút gọn
  Type (font)
  phông chữ Type
  type font
  phông chữ in

  Nguồn khác

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểu, mẫu, loại

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  con chữ đúc
  đánh chữ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  absorbent type filter
  bộ lọc kiểu thẩm thấu
  absorption type refrigerator
  máy làm lạnh kiểu hút thu
  absorption type refrigerator
  máy lạnh kiểu hấp thụ
  abstract data type
  kiểu dữ liệu trừu tượng
  Abstract Data Type (ADT)
  kiểu dữ liệu trừu tượng
  abstract type and scheme definition language (ATSDL)
  ngôn ngữ kiểu trừu tượng và định nghĩa sơ đồ
  accelerator type seismometer
  địa chấn kế kiểu tăng tốc
  access type
  kiểu truy cập
  active link type
  kiểu liên kết linh hoạt
  ADT (abstractdata type)
  kiểu dữ liệu trừu tượng
  aggregate data type
  kiểu dữ liệu gộp
  air-type heat pump
  bơm nhiệt kiểu không khí
  alert type
  kiểu báo động
  alert type
  kiểu báo lỗi
  algebra data type
  kiểu dữ liệu đại số
  American-type crib
  cũi gỗ kiểu Mỹ
  arc resisting contact type
  kiểu tiếp điểm chống hồ quang
  arch-type
  kiểu cung
  arch-type
  kiểu vòm
  arithmetic type
  kiểu số học
  array type
  kiểu mảng
  athletic type
  kiểu lực lưỡng
  ATM Adaptation Layer Type 1 (AAL-1)
  Lớp thích ứng ATM kiểu 1
  ATM Adaptation Layer Type 2 (AAL-2)
  Lớp thích ứng ATM kiểu 2
  ATM Adaptation Layer Type 3 (AAL-3)
  Lớp thích ứng ATM kiểu 3
  ATM Adaptation Layer Type 3 and 4 (AAL-3/4)
  Lớp thích ứng ATM kiểu 3&4
  ATM Adaptation Layer Type 4 (AAL-4)
  Lớp thích ứng ATM kiểu 4
  ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL-5)
  Lớp thích ứng ATM kiểu 5
  attribute type
  kiểu thuộc tính
  auto-action-type
  kiểu tự hành
  ball type tubing wiper plug
  cái nạo ống khai thác kiểu chóp cầu
  banjo-type
  kiểu băng-giô (thanh truyền)
  bar-type pick-up base
  bộ cảm biến kiểu thanh
  bar-type transformer
  máy biến áp kiểu thanh
  base scalar type
  kiểu vô hướng cơ sở
  bay-type building
  nhà kiểu khẩu độ
  bell-type manometer
  áp kế kiểu chuông
  bellow type air spring
  lò xo không khí kiểu ống xếp
  bellows-type folding camera
  máy ảnh gấp kiểu hộp xếp
  belt pallet type moving walk
  sàn di động kiểu băng
  belt type moving walk
  sàn di động kiểu hành lang
  belt-type bucket elevator
  thiết bị nâng gàu kiểu cuaroa
  belt-type freezing tunnel
  hầm kết đông kiểu băng chuyền
  belt-type sling
  bộ dây treo kiểu đai
  Bendix-type starter
  bộ khởi động kiểu Bendix
  Bernoulli-type flow meter
  lưu lượng kế (kiểu) Bernoulli
  bitstring type
  kiểu chuỗi bít
  bleeder type condenser
  bộ ngưng kiểu xả
  block-type reamer
  mũi doa kiểu khối
  blocker-type forging
  rèn kiểu khối
  body type
  kiểu body
  body type
  kiểu chữ chính
  body type
  kiểu chữ nền
  body type
  kiểu thể trạng
  bold type
  kiểu chữ nét đậm
  bolt type
  kiểu chữ đậm
  Boolean data type
  kiểu dữ liệu Boole
  boolean data type
  kiểu dữ liệu logic
  Boolean type
  kiểu Boole
  boolean type
  kiểu đúng sai
  boolean type
  kiểu logic
  boolean type
  kiểu luận lý
  box type cooler
  thiết bị làm lạnh kiểu hộp
  box-type
  kiểu hộp
  box-type feeder
  máy tiếp liệu kiểu hộp
  box-type leg
  bệ (kiểu) hộp
  box-type shear test
  thí nghiệm cắt kiểu hộp
  box-type stiffener
  gờ tăng cường kiểu hộp
  box-type structure
  cấu trúc kiểu hộp
  bracket-type retaining wall
  tường chắn đất kiểu công xôn
  brbble-type density meter
  máy đo mật đọ kiểu bọt
  bridge type
  kiểu cầu
  bridge type rectifier
  bộ chỉnh lưu kiểu cầu
  bubble-type level indicator
  bộ chỉ báo mức kiểu bọt
  bucket type elevator
  máy nâng kiểu gàu
  bucket type energy dissipater
  kết cấu tiêu năng kiểu gàu
  bucket wheel type agitator
  thiết bị khuấy động kiểu gàu quay
  bucket wheel type loader
  máy bốc xếp kiểu gàu quay
  building type
  kiểu [nhà, công trình xây dựng]
  building type
  kiểu nhà
  built-in type
  kiểu cài sẵn
  built-in type
  kiểu lập sẵn
  bushing-type current transformer
  biến dòng kiểu sứ xuyên
  buttress type power house
  nhà máy điện kiểu trụ chống
  cabinet type
  kiểu thùng máy
  cabinet type
  kiểu tủ máy
  cabinet type
  kiểu vỏ máy
  cantilever-type drop
  thác nước kiểu công xôn
  carriage-type drafting machine
  máy vẽ kiểu bàn trượt
  ceiling-mounted built-in type (fancoil) unit
  giàn quạt giấu trần kiểu lắp sẵn
  ceiling-mounted built-in type (fancoil) unit
  giàn quạt kiểu lắp sẵn trong trần giả
  ceiling-mounted cassette corner type fan coil unit
  dàn quạt kiểu catset lắp ở góc trần
  ceiling-mounted cassette corner type fan coil unit
  giàn quạt giấu trần kiểu caset lắp ở góc trần
  ceiling-mounted cassette type fan coil unit
  giàn quạt giấu trần kiểu caset
  cellular-type building
  nhà kiểu tổ ong
  chain-type table
  bàn kiểu xích
  character data type
  kiểu dữ liệu kí tự
  character string type
  kiểu chuỗi ký tự
  character type
  kiểu chữ
  character type
  kiểu ký tự
  choice type
  kiểu chọn lựa
  circular type cellular cofferdam
  đập rỗ tổ ong kiểu tròn
  circulation-type hot water supply system
  hệ thống cấp nước kiểu tuần hoàn
  closed-type heating system
  hệ thống sưởi kiểu kín
  closed-type underground station
  ga điện ngầm kiểu kín
  coincidence-type adder
  bộ cộng (kiểu) tổ hợp
  column-type transformer
  máy biến áp kiểu cột
  column-type underground station
  ga xe điện ngầm kiểu cột
  common link type planning
  sự bố trí kiểu phòng lớn
  communication type
  kiểu truyền thông
  compatible type
  kiểu tương thích
  complex data type
  kiểu dữ liệu phức
  complex type
  kiểu phức
  component type
  kiểu thành phần
  compression type connector
  con nối rẽ kiểu ống ép
  compression-type refrigerator
  máy làm lạnh kiểu nén
  concertino-type cover
  vỏ bọc (kiểu) xếp nếp
  concrete core wall type dam
  đập kiểu tường lõi bê tông
  concrete pump, boom type
  bơm bê tông kiểu tay với
  cone-type-bearing
  ổ trục kiểu côn
  connector type for coaxial cables
  kiểu bộ nối cáp đồng trục
  connector type for coaxial cables
  kiểu đầu nối cáp đồng trục
  continuous tube-type evaporator
  giàn bay hơi kiểu ống xoắn
  convection type furnace
  lò kiểu đối lưu
  convection-type annealing furnace
  lò ủ (kiểu) đối lưu
  conversion type
  kiểu để chuyển đổi
  conveyor type bucket loader
  máy bốc xếp kiểu gàu quay
  conveyor-type calcinatory furnace
  lò nung kiểu băng tải
  core-type induction heater
  lò nung cảm ứng kiểu lõi
  core-type transformer
  biến áp kiểu trụ
  Coriolis-type mass flowmeter
  lưu lượng kế kiểu Coriolis
  counter-type (ice-cream) freezer
  máy làm kem kiểu quầy hàng
  counter-type adder
  bộ cộng (kiểu) đếm
  counter-type ice-cream freezer
  máy làm kem kiểu quầy hàng
  counterfort type power house
  nhà máy thủy điện kiểu trụ chống
  country type
  kiểu nhà (của) địa phương
  crawler-type crane
  máy trục kiểu bánh xích
  data type
  kiểu dữ liệu
  dead type
  kiểu chữ lỗi thời
  definition of a procedure or type
  sự xác định rõ thủ tục hoặc kiểu
  derived type
  kiểu dẫn xuất
  device type
  kiểu thiết bị
  device type code
  mã kiểu thiết bị
  dial indicator-type comparator
  thiết bị (kiểu) chỉ báo
  diamond type
  kiểu kim cương
  diaphragm-type compressor
  máy nén kiểu màng
  diaphragm-type manometer
  áp kế kiểu màng
  diaphragm-type washbox
  máy rửa kiểu màng
  disc-type water meter
  công tơ nước kiểu đĩa
  displacer-type meter
  máy đo trọng lực kiểu luân chuyển
  display type
  kiểu chữ nhấn mạnh
  display type
  kiểu chữ tít
  dock-type lock chamber
  buồng âu kiểu ụ tàu
  document type
  kiểu tài liệu
  document type declaration
  khai báo kiểu tài liệu
  document type definition (DTD)
  định nghĩa kiểu tài liệu
  document type definition (DTD)
  định nghĩa kiểu tài liệu-DTD
  document type specification
  đặc tả kiểu tài liệu
  downcomer type tray
  đĩa kiểu chảy tràn
  drive type
  kiểu ổ đĩa
  drum type
  kiểu hình trống
  drum-type drilling machine
  máy khoan kiểu tang quay
  DTD (documenttype definition)
  định nghĩa kiểu tài liệu
  duct bill type spillway
  đập tràn kiểu mỏ vịt
  eccentric-type vibrating screen
  sàng rung kiểu lệch tâm
  ejector-type trim exhaust system
  hệ thống xả gọn kiểu ống phun
  electromagnetic type relay
  rơle (kiểu) điện từ
  element type
  kiểu phần tử
  element type definition
  định nghĩa kiểu phần tử
  element type parameter
  tham số kiểu phần tử
  encapsulated type
  kiểu đóng gói
  encapsulated type
  kiểu đóng kín
  encapsulated type
  kiểu được gói gọn
  enclosed spray-type air cooler
  dàn lạnh không khí kiểu phun kín
  enclosed spray-type air cooler
  giàn lạnh không khí kiểu phun kín
  Encoded Information Type (EIT)
  Kiểu Thông Tin Đã Được Mã Hóa
  entity type
  kiểu thực thể
  entry-type
  kiểu nhập
  enumerated scalar type
  kiểu dữ liệu được liệt kê
  enumerated scalar type
  kiểu vô hướng đánh số
  enumerated type
  kiểu đánh số
  enumeration type
  kiểu đánh số
  enumeration type
  kiểu liệt kê
  error type
  kiểu sai sót
  Ethernet type LAN
  mạng cục bộ kiểu Ethernet
  expanded type
  kiểu chữ thoáng
  explicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu rõ ràng
  explicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu tường minh
  expulsion-type arrester
  thiết bị chống sét kiểu bật
  extended type
  kiểu chữ thoáng
  external type
  kiểu ngoài
  fan-type anchorage
  sự neo kiểu hình quạt
  fiber-type sling
  bộ dây đeo kiểu sợi
  fiber-type sling
  bộ dây treo kiểu sợi
  fibre-type sling
  bộ dây đeo kiểu sợi
  fibre-type sling
  bộ dây treo kiểu sợi
  file type
  kiểu tập tin
  files of type
  kiểu tệp tin
  film type cooling tower
  tháp làm lạnh kiểu màng
  film type flow
  dòng chảy kiểu màng
  film-type cooling tower
  tháp làm nguội nước kiểu màng
  finite type group
  nhóm kiểu hữu hạn
  flare-type burner
  đèn kiểu loe
  flat of hotel type
  căn hộ kiểu khách sạn
  flat type bogie centre
  cối chuyển hướng dưới kiểu phẳng
  flat type centre plate
  cối chuyển hướng dưới kiểu phẳng
  flat type heated housing
  nhà ở cấp nhiệt kiểu căn hộ
  float type pressure gage
  áp kế kiểu phao
  float type water stage recorder
  thiết bị ghi mức nước kiểu phao
  float-type densitometer
  mật độ kế kiểu phao
  float-type manometer
  áp kế kiểu phao
  floating-point type
  kiểu dấu chấm động
  flow-type heater
  bộ đun kiểu dòng chảy
  ford-type lug or terminal
  đâu cực ắcqui kiểu Ford
  form type
  kiểu giấy in
  frame foundation of basement type
  móng khung kiểu tầng hầm
  frame type pile driver plant for driving in row arrangement
  máy đóng cọc từng hàng một kiểu khung
  frame-type bridge
  cầu kiểu khung
  frame-type house
  nhà ở kiểu khung
  free fall type mixing drum
  thùng trộn kiểu rơi tự do
  freyssinet-type jack
  kích kiểu frexinê
  friction-type bearing
  ổ kiểu ma sát
  frog-type jumping hammer
  búa đầm nhảy kiểu cóc
  function of exponential type
  hàm kiểu mũ
  function of infinite type
  hàm kiểu cực đại
  function of infinite type
  hàm kiểu vô hạn
  function of maximum type
  hàm kiểu cực đại
  function of maximum type
  hàm kiểu vô hạn
  function of minimum type
  hàm kiểu cực tiểu
  function type
  kiểu hàm
  fundamental type
  kiểu cơ bản
  gear-type oil pump
  máy bơm dầu kiểu bánh răng
  generic type variable
  biến kiểu chung
  geological-genetical type
  kiểu thành tạo địa chất
  gravity-type lock wall
  tường âu kiểu trọng lực
  hanging-type air cooler
  dàn lạnh không khí kiểu treo
  hanging-type air cooler
  giàn lạnh không khí kiểu treo
  head development type underground hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện kiểu phát đầu nước
  heater-type cathode
  catốt kiểu bộ nung
  heavy type
  kiểu chữ béo
  highway type
  kiểu đường
  hoe (type) scraper
  máy cạp kiểu cào
  hole-type cutter
  dao phay kiểu trục gá
  hollow-type track girder
  dầm đường ray kiểu rỗng
  homotopy type
  kiểu đồng luân
  hook type lifting gear
  cơ cấu nâng kiểu móc
  hook-type holder
  chốt định vị kiểu móc
  horizontal flow-type settling basin
  bể lắng kiểu thổi ngang
  immersion-type thermostat
  bình điều nhiệt kiểu chìm
  implicit type conversion
  sự chuyển đổi kiểu ngầm
  impulse-type telemeter
  viễn trắc kế kiểu xung
  indoor type
  kiểu trong nhà
  industrial pavilion-type building
  nhà sản xuất kiểu pavilon
  instrument-type relay
  rơle kiểu dụng cụ đo
  instrument-type relay
  rơle kiểu máy đo
  integer data type
  kiểu dữ liệu nguyên
  integer type
  kiểu nguyên
  integer type
  kiểu số nguyên
  integral type
  kiểu nguyên
  interface type
  kiểu giao diện
  ionization type vacuum gauge
  máy đo chân không kiểu ion hóa
  italic type
  kiểu chữ nghiêng
  jaw-type steady
  lunét đỡ kiểu hàm
  kind type parameter
  kiểu tham số
  label data type
  kiểu dữ liệu nhãn
  letter type code
  mã kiểu chữ cái
  level gauge of membrane type
  cái đo mức kiểu màng mỏng
  lever-type
  kiểu đòn bẩy
  lever-type clamp
  gá kẹp kiểu đòn bẩy
  line type
  kiểu mạch
  link type
  kiểu liên kết
  link type declaration
  khai báo kiểu liên kết
  link type declaration subset
  nhóm khai báo kiểu liên kết
  lip-type seal
  đệm kín kiểu vòng bít
  logical data type
  kiểu dữ liệu logic
  logical type
  kiểu logic
  LU type
  kiểu thiết bị logic
  LU-LU session type
  kiểu giao tiếp LU-LU
  luminescent tube type voltage detector stick
  sào thử điện kiểu đèn huỳnh quang
  mail box type facility
  dịch vụ kiểu hộp thư
  mail box type facility
  phương tiện kiểu hộp thư
  marker type
  kiểu đánh dấu
  Marsh funnel type viscometer
  nhớt kế kiểu phễu Marsh
  mass-type plate
  bản kiểu khối
  mercury-type meter
  áp kế màng kiểu phao
  message type
  kiểu thông điệp
  meter-type relay
  rơle kiểu điện kế
  meter-type relay
  rơle kiểu dụng cụ đo
  meter-type relay
  rơle kiểu máy đo
  mixed data (type) environment
  môi trường nhiều kiểu dữ liệu
  monitor type
  kiểu monito
  multiplex lap type
  kiểu xếp kép
  multiplex wave type
  kiểu sóng kép
  Neumann-type (computer)
  kiểu Neumann
  node type
  kiểu nút, loại nút
  Node Type (SNA) (NT)
  Kiểu nút (SNA)
  notification type
  kiểu thông báo
  null type
  kiểu rỗng
  null type
  kiểu trống
  numeric type
  kiểu số
  O-type tube
  đèn kiểu chữ O
  object descriptor type
  kiểu mô tả đối tượng
  object identifier type
  kiểu định danh đối tượng
  object type
  kiểu đối tượng
  octet-string type
  kiểu chuỗi octet
  off-axis type reflector
  bộ phản xạ kiểu ngoài trục
  open-type
  thuộc kiểu hở
  open-type cooling tower
  tháp giải nhiệt kiểu hở
  open-type humidifier
  máy phun ẩm kiểu hở
  optical type font
  phông kiểu cảm quang
  order type
  kiểu thứ tự
  ordinal type
  kiểu thứ tự
  original data type
  kiểu dữ liệu gốc
  oscillating type abrasive cutting machine
  máy mài cắt kiểu rung
  outdoor type
  kiểu ngoài trời
  overfall-type fish pass
  buồng dẫn cá kiểu bậc thang
  overflow type
  kiểu tràn
  packet type
  kiểu gói tin
  page type
  kiểu giấy
  pair of single column type of pylon
  tháp cầu kiểu 2 cột song song độc lập
  panel-type instrument
  dụng cụ kiểu bảng
  panel-type radiator
  lò sưởi kiểu panen
  pavilion-type building
  nhà kiểu gian lớn
  pavilion-type building
  nhà kiểu pavilon
  Payload Type (PLT)
  kiểu trường tải
  Payload Type Identifier (ATMX25) (PTI)
  Mã nhận dạng kiểu tải tin (ATM X.25) (Bộ mô tả 3 bit trong mào đầu tế bào ATM để chỉ thị kiểu tải tin mà tế bào chứa)
  perforated ring type distributor
  bộ phận phối kiểu vành đục lỗ
  phthinoid type
  kiểu ngực lép
  physical unit type
  kiểu đơn vị vật lý
  pillar-type underground station
  ga xe điện ngầm kiểu trụ
  pipe-type liquid indicator
  bộ chỉ thị lỏng kiểu ống
  pipe-type liquid indicator
  mức lỏng kế kiểu ống
  piston type metering pump
  máy bơm định lượng kiểu pittông
  piston type suction pump
  bơm hút kiểu pittông
  piston-type flowmeter
  lưu lượng kế kiểu pittông
  piston-type pressure gage
  áp kế kiểu pittông
  piston-type pressure gauge
  áp kế kiểu pittông
  piston-type pump
  máy bơm (kiểu) pitông
  pit-type siphon
  ống luồn kiểu giếng
  plate-type coil
  dàn lạnh kiểu tấm ống
  plate-type condenser
  dàn ngưng kiểu tấm
  plate-type cooling equipment
  thiết bị làm lạnh kiểu tấm
  plate-type evaporator
  dàn bay hơi kiểu tấm
  plug-type connection
  sự nối kiểu phích cắm
  plug-type connector
  bộ nối kiểu phích cắm
  plug-type outlet
  đầu ra kiểu phích cắm
  plunger-type jig
  máy lắng kiểu thủy lực
  pocket-type plate
  bản cực kiểu khoang
  POINTER type
  kiểu POINTER (con trỏ)
  portable type traveling framework
  ván khuôn di động kiểu khung cổng
  press-type vertical broaching machine
  máy chuốt đứng kiểu ép
  pressure compensating type flow dividing valve
  van phân phối lưu lượng kiểu bù áp suất
  pressure-type multiplate freezing plant
  hệ (thống) kết đông nhanh kiểu tấm
  pressure-type multiplate freezing plant
  hệ thống kết đông nhanh kiểu tấm
  primitive abstract data type
  kiểu dữ liệu trừu tượng nguyên thủy
  principal type
  kiểu chính
  projection type
  kiểu chiếu
  prompt and echo type
  kiểu nhắc-phản hồi
  pulse-type regulator
  bộ điều chỉnh (điện áp) kiểu xung
  pulse-type regulator
  máy ổn định kiểu xung
  push-type broaching machine
  máy chuốt kiểu ép
  quadrature formula of close type (opentype)
  công thức cầu phương kiểu đóng (kiểu mở)
  radial piston type engine
  động cơ kiểu pittông hướng tâm
  rain-type condenser
  dàn nhưng kiểu mưa
  ratchet type handbrake
  hãm tay kiểu bánh cóc
  real data type
  kiểu dữ liệu thực
  real type
  kiểu thực
  record type
  kiểu bản ghi
  record type
  kiểu mẩu tin
  recursive type
  kiểu đệ quy
  relationship type
  kiểu quan hệ
  remainder type
  kiểu dư
  report type
  kiểu báo cáo
  resistor-type spark plug
  bugi kiểu điện trở
  resource type
  kiểu nguồn
  result document type (ofa link)
  kiểu tài liệu kết quả
  result element type (ofa link)
  kiểu phẩn tử kết quả
  reversal-type color film
  phim kiểu đảo màu
  rim type
  kiểu, loại niềng
  ring type
  kiểu hình vành
  ring type gas burner
  đèn khí kiểu vòng
  ring type gas burner
  mỏ hàn xì kiểu vòng
  ring-type magazine
  máng (trữ kiểu) vòng
  ring-type thrust washer
  đệm ép kiểu vòng
  roller type stay
  kính đỡ kiểu con lăn
  roller type stay
  lunét đỡ kiểu con lăn
  roller-type bridge bearing
  gối cầu kiểu con lăn
  roller-type cutters
  máy cắt kiểu con lăn
  roller-type lime slaker
  máy tôi vôi kiểu tấm nghiền (tôi vôi cục)
  roller-type shear
  máy cắt kiểu con lăn
  roller-type steady
  lunét đỡ kiểu con lăn
  rope-type sling
  bộ dây đeo kiểu cáp
  rope-type sling
  bộ dây treo kiểu cáp
  rotary disk type gritter
  máy rải cát kiểu đĩa xoay
  rotary type pile driving plant
  giàn đóng cọc kiểu xoay
  rotating beam-type machine
  máy thí nghiệm mỏi kiểu rầm
  rotating cantilever beam-type machine
  máy kiểu côngxon xoay
  rotaty type pile driving plant
  máy đóng cọc kiểu quay
  Routing Type (RT)
  kiểu định tuyến
  runner-type slaking machine
  máy tôi vôi kiểu nghiền
  saddle-type trailer
  rơmoóc kiểu yên ngựa
  saddle-type turret lathe
  máy tiện rơvonve kiểu yên ngựa
  save as type
  lưu theo kiểu
  scalar data type
  kiểu dữ liệu vô hướng
  scalar type
  kiểu vô hướng
  schematic type variable
  biến kiểu lược đồ
  scoop-type classifier
  máy phân loại kiểu gáo
  scraper-type classifier
  máy phân loại kiểu cạp
  screw type flowmeter
  lưu lượng kế kiểu chong chóng
  screw-type handbrake
  hãm tay kiểu trục vít
  screw-type oil filter
  bộ lọc dầu kiểu vít
  screw-type oil pump
  bơm dầu kiểu trục vít
  script type
  kiểu chữ viết tay
  security fence type system
  hệ thống kiểu hàng rào an toàn
  segment type
  kiểu đoạn
  Segment Type (DQDB, SMDS) (ST)
  Kiểu đoạn (DQDB , SMDS)
  selection type
  kiểu chọn lựa
  sequence type
  kiểu chuỗi
  sequence type
  kiểu dãy
  service type
  kiểu dịch vụ
  set type
  kiểu tập hợp
  shackle-type
  kiểu móc
  shackle-type
  kiểu vòng nối
  shelf type exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ngăn
  shell type boiler
  nồi hơi kiểu ống lửa
  shell-type condenser
  bình ngưng kiểu vỏ
  shell-type gable
  hồi nhà kiểu vỏ sò
  shell-type transformer
  máy biến áp kiểu bọc
  shell-type transformer
  máy biến áp kiểu lõi ngoài
  shell-type transformer
  máy biến áp kiểu vỏ
  shoe-type front stop
  cái chặn trước kiểu guốc
  shoe-type front stop
  thanh chặn trước kiểu guốc
  short-type distributor
  bộ chia điện kiểu ngắn (không có trục dẫn động)
  shovel-type loader
  máy chất tải kiểu gàu
  shower type tray
  đĩa kiểu phun tia
  simple lap type
  kiểu xếp đơn
  simple wave type
  kiểu sóng đơn
  single column type of pylon
  tháp cầu dây kiểu cột đơn
  single orifice type distributor
  bộ phân phối kiểu lỗ hổng đơn
  single primary type linear motor
  động cơ tuyến tính kiểu sơ cấp đơn
  sleeve type vaporizing burner
  lò khí hóa kiểu tay áo
  slide-in type switch
  cầu dao kiểu lõi trượt
  slip-type elevator
  bộ nâng kiểu trượt (ngoạm bằng răng)
  solenoid-operated type brake
  phanh đĩa kiểu solenoit
  solid core-type insulator
  vật cách điện kiểu lõi đặc
  sort by type
  phân loại theo kiểu
  sort by type
  sắp xếp theo kiểu
  source document type (ofa link)
  kiểu tài liệu nguồn
  source element type (ofa link)
  kiểu phần tử nguồn
  SPACE type
  kiểu SPACE (trong ngôn ngữ Pascal)
  spay-type cooling tower
  tháp làm nguội kiểu phun
  spider-type armature
  phần ứng kiểu càng nhện
  spray-type dehumidifier
  máy khử ẩm kiểu phun
  spray-type evaporator
  dàn bay hơi kiểu phun
  spray-type evaporator
  giàn bay hơi kiểu phun
  spray-type unit cooler
  tổ làm lạnh kiểu phun
  staircase of straight flight type
  cầu thang kiểu đợt thẳng
  standing type
  kiểu chữ đứng
  static type
  kiểu tĩnh
  stepladder (step-type ladder)
  thang kiểu bậc
  stop-log of caisson type
  cửa phai kiểu rầm
  storage type
  kiểu bộ nhớ
  STRING type
  kiểu STRING (chuỗi)
  strip-type detector
  máy dò kiểu băng (tàu vũ trụ)
  STRUCTURE type
  kiểu STRUCTURE (cấu trúc)
  structured data type
  kiểu dữ liệu có cấu trúc
  structured type
  kiểu có cấu trúc
  structured type
  kiểu dẫn xuất
  subway-type transformer
  máy biến áp kiểu chìm
  suction-type governor
  van điều chỉnh kiểu hút
  sump-type lubrication
  sự bôi trơn kiểu lắng (bôi trơn động cơ)
  swing-type check valve
  van đóng kiểu lắc (lắp ráp chất dẻo)
  sympatheticotonic type
  kiểu cường giao cảm
  System Backup type Drive (SBT)
  ổ đĩa kiểu sao lưu hệ thống
  table-type freeze
  quầy ướp đông (kiểu bàn)
  tagged type
  kiểu được gắn thẻ
  Teletex Type (TTX)
  kiểu điện báo chữ
  Telex Type (TLX)
  Kiểu Telex
  Terminal Equipment Type 1 (TE1)
  thiết bị đầu cuối kiểu 1 (có khả năng ISDN)
  Terminal Equipment Type 2 (non-ISDN) (TE2)
  thiết bị đầu cuối kiểu 2 (không có khả năng ISDN)
  Texas type coring bit
  mũi khoan lõi kiểu Texas (mỹ)
  tilt-type semitrailer
  toa moóc một kiểu lật
  topological type
  kiểu topo
  tower-type air cooler
  bộ làm lạnh (làm mát) không khí kiểu tháp
  traffic type
  kiểu giao thông (trên mạng)
  trailer-type bitumen and tar spraying machine
  máy rải bitum và nhựa đường kiểu rơmoóc
  trailer-type bitumen and tar spraying machine
  máy rải bitum và nhựa đường kiểu xe rơmooc
  transition type
  kiểu chuyển tiếp
  trapezoid arm-type suspension
  giá treo kiểu cần hình thang
  trunk type
  kiểu kết nối chính
  tube type plate
  bản cực kiểu ống
  turn-key type building
  nhà kiểu chìa khóa trao tay
  turret type
  kiểu khung quay
  type and side of building elements
  kiểu và kích thước của cấu kiện xây dựng
  type approval
  sự duyệt kiểu
  type assignment
  phép gán kiểu
  type assignment
  sự gán kiểu
  type cast
  ép kiểu
  type checking
  sự kiểm tra kiểu
  type class
  lớp kiểu
  type compatibility
  tính tương thích kiểu
  type conversion
  sự chuyển đổi kiểu
  type conversion operator
  toán tử chuyển đổi kiểu
  type conversion operator
  toán tử chuyển hoán kiểu
  type conversion rule
  quy tắc chuyển đổi kiểu
  type declaration
  sự khai báo kiểu
  type declaration statement
  câu lệnh khai báo kiểu
  type definition
  định nghĩa kiểu
  type definition
  sự định nghĩa kiểu
  type design
  kiểu chữ
  type face
  kiểu chữ in
  type formatting
  định dạng kiểu
  type I error
  sai lầm kiểu I
  type identifier
  bộ nhận dạng kiểu
  type identifier
  ký hiệu nhận dạng kiểu
  type II error
  sai lầm kiểu II
  type mismatch
  sự không so khớp kiểu
  type name
  tên kiểu
  type of a Rieman surface
  kiểu của mặt Rieman
  type of a Riemann surface
  kiểu của mặt Riemanm
  Type Of Address (X.25) (TOA)
  kiểu địa chỉ
  type of building
  kiểu nhà
  Type of commercial Fibre optic connector (Bayonet)
  Kiểu đầu nối của cáp sợi quang thương mại (Bayonet)
  Type of commercial fibre optic connector (Push-Pull) (SC)
  kiểu đầu nối thương mại của cáp sợi quang (đẩy - kéo)
  type of construction machines
  kiểu máy xây dựng
  Type of Service (IP) (TOS)
  Kiểu dịch vụ (IP)
  type of specimen
  kiểu mẫu vật
  type of structural elements
  kiểu cấu kiện xây dựng
  type of structure
  kiểu công trình
  type of structure
  kiểu kết cấu
  type of unit
  kiểu đơn vị tín hiệu
  type parameter
  tham số kiểu
  type parameter value
  giá trị tham số kiểu
  type parameter values
  các giá trị tham số kiểu
  type plate type-writer
  thiết bị ghi kiểu tấm
  type reference name
  tên kiểu tham chiếu
  type rod type-writer
  thiết bị ghi kiểu cần chữ
  type style
  kiểu Ấn-mẫu
  type wheel type-writer
  thiết bị ghi kiểu bánh xa
  type width
  độ rộng kiểu chữ
  Type/Length/Value (ATM) (TLV)
  Kiểu/Độ dài/giá trị
  UNION type
  kiểu UNION
  up draught type incinerator
  lò đốt kiểu hút gió lên
  upper case type
  kiểu chữ hoa
  V type engine
  động cơ kiểu V
  V-type engine
  động cơ kiểu chữ V
  value type
  kiểu giá trị
  vane-type anode
  anôt kiểu cánh
  vane-type relay
  rơle kiểu có bánh cánh
  venturi type gas burner
  buồng đốt khí kiểu venturi
  vertical flow-type setting basin
  bể lắng kiểu thổi đứng
  vibrator-type inverter
  bộ đảo kiểu biến đổi điện rung (biến DC thành AC)
  view type
  kiểu xem
  vortex-type seal
  đệm kín kiểu xoắn
  W-type engine
  động cơ kiểu chữ W
  wafer type
  kiểu dựng vật chỉnh lưu
  wafer type
  kiểu đựng vật chỉnh lưu
  wall-type refrigerator
  tủ lạnh kiểu gắn tường
  weak homotopy type
  kiểu đồng luân yếu
  weight of type
  độ đậm nhạt kiểu chữ
  window class type
  kiểu lớp cửa sổ
  workstation type
  kiểu trạm làm việc
  X-type engine
  động cơ kiểu chữ x
  zero-type dynamometer
  động lực kế kiểu không
  zero-type dynamometer
  lực kế kiểu chỉ không
  kiểu chữ

  Giải thích VN: Tập hợp hoàn chỉnh các chữ cái, các dấu câu, các con số, và các ký tự đặc biệt, theo một kiểu loại, trọng lượng (thường) hoặc đậm nét, dáng bộ (thẳng hoặc nghiêng) và kích cỡ phù hợp và có thể phân biệt khác nhau. Thường thuật ngữ này được dùng không đúng để chỉ về kiểu loại ( typeface). Có hai loại phông chữ: phông ánh xạ bit và phông hình bao. Mỗi loại lại có hai phiên bản: phông màn hình và phông máy in.

  body type
  kiểu chữ chính
  body type
  kiểu chữ nền
  bold type
  kiểu chữ nét đậm
  bolt type
  kiểu chữ đậm
  dead type
  kiểu chữ lỗi thời
  display type
  kiểu chữ nhấn mạnh
  display type
  kiểu chữ tít
  expanded type
  kiểu chữ thoáng
  extended type
  kiểu chữ thoáng
  heavy type
  kiểu chữ béo
  italic type
  kiểu chữ nghiêng
  letter type code
  mã kiểu chữ cái
  O-type tube
  đèn kiểu chữ O
  script type
  kiểu chữ viết tay
  standing type
  kiểu chữ đứng
  type face
  kiểu chữ in
  type width
  độ rộng kiểu chữ
  upper case type
  kiểu chữ hoa
  V-type engine
  động cơ kiểu chữ V
  W-type engine
  động cơ kiểu chữ W
  weight of type
  độ đậm nhạt kiểu chữ
  X-type engine
  động cơ kiểu chữ x
  đánh máy
  type-script
  bản thảo đánh máy
  đánh máy chữ
  làm bản khắc
  loại
  absorbent type filter
  bình lọc loại hút thấm
  abstract data type
  loại dữ liệu trừu tượng
  access type
  loại truy nhập
  active document type
  loại tài liệu linh hoạt
  any type
  bất cứ loại nào
  associated element type
  loại phần tử kết hợp
  base document type
  loại tài liệu cơ sở
  base scalar type
  loại vô hướng cơ bản
  blanketing type of E layer
  lớp E thuộc loại che khuất
  blanketing type of E layer
  tầng E thuộc loại che khuất
  chart type
  loại biểu đồ
  communication type
  loại truyền thông
  communications feature type
  loại đặc điểm truyền thông
  commutator type direct-current machine
  máy điện một chiều loại cổ góp
  complex type
  loại phức
  content type
  loại nội dung
  content type indication
  biểu thị loại nội dung
  creator type
  loại hình tạo lập
  customize chart type
  tùy chỉnh loại biểu đồ
  D-type flip-flop
  flip-flop loại D
  data-type
  loại dữ liệu
  device type
  loại thiết bị
  document type
  loại hồ sơ
  Encoded Information Type (EIT)
  loại thông tin đã được mã hóa
  entire function of zero type
  hàm nguyên loại cực tiểu
  film type indicator
  đèn báo loại phim
  Gaussian type of noise
  tiếng ồn thuộc loại Gaussien
  H-type cable
  cáp loại H
  high pressure sodium type
  loại đèn cao áp natri
  housing type
  loại nhà ở
  impurity type
  loại tạp chất
  index type of machine
  loại máy quay phân độ
  index type of machine
  loại máy quay tròn
  Information Type (IT)
  loại hình thông tin
  integral function of mean type
  hàm nguyên loại chuẩn tắc
  intermediate type of soil
  loại đất chuyển tiếp
  intermediate type of soil
  loại đất trung gian
  keyboard type
  loại bàn phím
  landfill type
  loại bãi rác
  line type
  phân loại mạch
  logical link control type 1
  sự điều khiển liên kết logic loại 1
  logical link control type 1/LLC type 1
  điều khiển liên kết lôgic loại 1
  logical link control type 1/LLC type 1
  LLC loại 1
  logical link control type 2/LLC type 2
  điều khiển liên kết lôgic loại 2
  logical link control type 2/LLC type 2
  LLC loại 2
  logical link control type 3/LLC type 3
  điều khiển liên kết lôgic loại 3
  logical link control type 3/LLC type 3
  LLC loại 3
  logical type
  loại lôgic
  LU type
  loại LU
  Message Type field (MSTF)
  trường loại tin báo
  monitor type
  loại monito
  motor (typeof DC)
  các loại động cơ điện một chiều
  mud and snow type (M+ S type)
  loại lốp xe đi trên bùn và băng tuyết
  n-type
  thuộc loại n
  n-type component
  linh kiện loại n
  n-type component
  thành phần loại n
  n-type conduction
  sự dẫn điện loại n
  n-type conductivity
  độ dẫn điện loại n
  n-type conductivity
  sự dẫn điện loại n
  n-type epitaxial layer
  lớp epitaxy loại n
  n-type impurity
  tạp chất loại n
  N-type metal oxide semiconductor transistor
  tranzito bán dẫn oxit kim loại loại n
  n-type semiconductor
  bán dẫn loại n
  n-type silicon
  silic loại n
  n-type substrate
  chất nền loại n
  n-type substrate
  đế loại n
  node type
  kiểu nút, loại nút
  notification type
  loại thông báo
  O-type carcinotron
  cacxinotron loại O
  O-type tube
  đèn loại O
  object type
  loại đối tượng
  oil type
  loại dầu
  order type
  loại lệnh
  ordinal type
  loại thứ tự
  oscillator, type of
  các loại mạch dao động
  p type semiconductor
  bán dẫn loại p
  p-type base
  bazơ loại p
  p-type base
  cực gốc loại p
  p-type collector
  colectơ loại p
  p-type conduction
  sự dẫn điện loại p
  p-type conductivity
  độ dẫn điện loại p
  p-type conductivity
  sự dẫn điện loại p
  p-type conductivity
  tính dẫn điện loại p
  p-type diffusion
  sự khuếch tán loại p
  p-type epitaxial layer
  lớp epitaxy loại p
  p-type implanted layer
  lớp cấy loại p
  P-type metal oxide semiconductor transistor
  tranzito bán dẫn oxit kim loại p
  p-type semiconductor
  bán dẫn loại p
  p-type silicon
  silic loại p
  p-type silicon substrate
  đế silic loại p
  package type
  loại bọc kiện
  package type
  loại bọc, kiện
  Packet Type Identifier (X.25) (PTI)
  Bộ nhận dạng loại gói (X.25)
  Payload Type (PT)
  loại tải tin
  pellet-type catalytic converter
  bộ xúc tác loại hạt
  pencil-type glow plug
  bougie xông máy loại ống
  physical unit type
  loại đơn vị vật lý
  piston (-type) compressor
  máy nén loại piston
  quartz chip type catalyst
  thạch anh xúc tác loại vụn
  R1C1 reference type
  loại tham chiếu R1C1
  reflecting-type screen
  màn loại phản chiếu
  resource type
  loại nguồn
  rim type
  kiểu, loại niềng
  ring-type
  loại vành
  Rzeppa-type (universal) joint
  khớp nối loại Rzeppa
  safe type rim
  loại vành an toàn
  scoop-type classifier
  máy phân loại kiểu gáo
  scraper-type classifier
  máy phân loại kiểu cạp
  separating-type mill
  máy nghiền có phân loại
  Server Type
  loại máy phục vụ
  simple type
  loại đơn giản
  solve type
  loại dung môi
  solvent type
  loại dung môi
  sort by type
  phân loại theo kiểu
  splash and dust proof type
  loại có mái ngăn nước và bụi
  telephone-type circuit
  mạch loại điện thoại
  terminal type
  loại thiết bị cuối
  track type
  loại đường
  transaction type
  loại giao dịch
  trigger-started type
  loại khởi động bằng nút bấm (chấn lưu)
  type bar type-writer
  máy chữ loại thanh con chữ
  type declaration
  khai báo loại
  type designation or symbol
  kí hiệu loại bougie
  type I superconductor
  chất siêu dẫn loại I
  Type Identifier (ATM) (TI)
  Bộ nhận dạng loại tải hữu hiệu của mạng (ATM)
  type II superconductor
  chất siêu dẫn loại II
  type metal
  kim loại đúc chữ
  type of building
  loại nhà
  type of microphone
  các loại micrô
  Type Of Number (TON)
  loại số gọi
  type of pile
  loại cọc
  type of radiation emitted
  loại bức xạ phát ra
  type of soil
  loại đất
  User Defined Type (UDT)
  loại hình do người dùng quyết định
  value type
  loại giá trị
  valve type pump
  bơm nhiên liệu loại van quay (sai tâm)
  vane-type instrument
  điện kế loại van
  wax-type thermostat
  bộ điều chỉnh nhiệt (van hằng nhiệt) loại sáp
  X-Type Digital Subscriber Line (XDSL)
  đường dây thuê bao số loại X
  loại con chữ
  mẫu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  mô hình

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cỡ loại
  con chữ (dùng để in hoặc dùng trong máy đánh chữ)
  con chữ (thường dùng để in hoặc dùng trong máy đánh chữ)
  đánh máy
  điển hình
  hình thức
  type of cost accounting
  hình thức kế toán phí tổn
  số cỡ

  Nguồn khác

  • type : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Class, category, classification, kind, sort, genre, order,variety, breed, species, strain, group, genus, ilk, kidney:Just what type of person would you say the president is?
  Typeface, Brit fount, US font: The body text ought to be set inBodoni Book type, the headings in Times bold. 3 prototype,paradigm, archetype, epitome, exemplar, model, specimen,pattern, personification, standard, quintessence: She doesn'tconsider him to be the usual type of businessman.
  V.
  Typewrite; keyboard; transcribe: She types at a speedof about sixty words a minute.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A a class of things or persons having commoncharacteristics. b a kind or sort (would like a different typeof car).
  A person, thing, or event serving as anillustration, symbol, or characteristic specimen of another, orof a class.
  (in comb.) made of, resembling, or functioning as(ceramic-type material; Cheddar-type cheese).
  Colloq. aperson, esp. of a specified character (is rather a quiet type;is not really my type).
  An object, conception, or work of artserving as a model for subsequent artists.
  Printing a a pieceof metal etc. with a raised letter or character on its uppersurface for use in printing. b a kind or size of such pieces(printed in large type). c a set or supply of these (ran shortof type).
  A device on either side of a medal or coin.
  Theol. a foreshadowing in the Old Testament of a person or eventof the Christian dispensation.
  Biol. an organism having orchosen as having the essential characteristics of its group andgiving its name to the next highest group.
  V.
  Tr. be atype or example of.
  Tr. & intr. write with a typewriter.
  Tr. esp. Biol. & Med. assign to a type; classify.
  Tr. =TYPECAST.
  Typal adj. [ME f. Ftype or L typus f. Gk tupos impression, figure, type, f. tuptostrike]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X