• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====liên kết chữ U===== == Từ điển Điện== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====nối dạng chữ U=====...)
  (đóng góp từ U-link tại CĐ Kinhteđóng góp từ U-link tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'ju-liɳk</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====liên kết chữ U=====
  +
  =====liên kết chữ U=====
  == Điện==
  == Điện==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====nối dạng chữ U=====
  +
  =====nối dạng chữ U=====
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====vòng nối chữ U=====
  +
  =====vòng nối chữ U=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=U-link U-link] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=U-link U-link] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Điện]][[Category:Điện lạnh]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
   +
  [[Thể_loại:Điện]]
   +
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  06:21, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /'ju-liɳk/

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  liên kết chữ U

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  nối dạng chữ U

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  vòng nối chữ U

  Tham khảo chung

  • U-link : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X