• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">ju(:)'bikwit&#601;s</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">ju(:)'bikwit&#601;s</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ju:'bikwitəs</font>'''/=====
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  02:30, ngày 26 tháng 5 năm 2008

  /ju:'bikwitəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (đùa cợt) ở đâu cũng có, có mặt ở khắp nơi, tồn tại ở khắp nơi; đồng thời ở khắp nơi, thường gặp (như) ubiquitary
  ubiquitous traffic wardens
  những người giữ trật tự giao thông có mặt khắp nơi

  Oxford

  Adj.

  Present everywhere or in several places simultaneously.2 often encountered.
  Ubiquitously adv. ubiquitousness n.ubiquity n. [mod.L ubiquitas f. L ubique everywhere f. ubiwhere]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X