• (Khác biệt giữa các bản)
  (Cơ khí & công trình)
  (Cơ khí & công trình)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====sự thử bằng siêu âm (khuyết tật)=====
  =====sự thử bằng siêu âm (khuyết tật)=====
  -
  =====kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm (mối hàn)====
  +
  =====kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm (mối hàn)=====

  02:13, ngày 4 tháng 6 năm 2008

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thử bằng siêu âm (khuyết tật)
  kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm (mối hàn)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thử bằng siêu âm
  sự thử siêu âm

  Giải thích EN: The detection of structural flaws in a material using high-frequency mechanical energy.

  Giải thích VN: Sự dò các vết nứt cấu trúc trong một chất liệu dùng năng lượng cơ cao tần.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X