• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự thử bằng siêu âm (khuyết tật)===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngà...)
  (Cơ khí & công trình)
  Dòng 4: Dòng 4:
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự thử bằng siêu âm (khuyết tật)=====
  +
  =====sự thử bằng siêu âm (khuyết tật)=====
   +
  =====kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm (mối hàn)====
   +
   
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  02:13, ngày 4 tháng 6 năm 2008

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thử bằng siêu âm (khuyết tật)

  =kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm (mối hàn)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thử bằng siêu âm
  sự thử siêu âm

  Giải thích EN: The detection of structural flaws in a material using high-frequency mechanical energy.

  Giải thích VN: Sự dò các vết nứt cấu trúc trong một chất liệu dùng năng lượng cơ cao tần.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X