• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (20:09, ngày 9 tháng 7 năm 2009) (Sửa) (undo)
  n (thêm từ)
   
  Dòng 7: Dòng 7:
  =====Người mới vào nghề; học trò mới=====
  =====Người mới vào nghề; học trò mới=====
   +
  =====Bằng cấp, chứng chỉ Đại học, Cao đẳng=====
   +
  Dòng 13: Dòng 15:
  =====noun=====
  =====noun=====
  :[[coed]] , [[freshman]] , [[junior]] , [[plebe]] , [[senior]] , [[sophomore]] , [[student]] , [[underclassman]] , [[upperclassman]]
  :[[coed]] , [[freshman]] , [[junior]] , [[plebe]] , [[senior]] , [[sophomore]] , [[student]] , [[underclassman]] , [[upperclassman]]
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
   

  Hiện nay

  /ˌʌndərˈgrædʒuɪt , ˌʌndərˈgrædʒuˌeɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sinh viên chưa tốt nghiệp, sinh viên năm cuối, sinh viên lớp cuối (đại học, cao đẳng) (viết tắt) undergrad
  Người mới vào nghề; học trò mới
  Bằng cấp, chứng chỉ Đại học, Cao đẳng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X