• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== == Ttck== =====tiền vay có thế chấp cơ sở (chính yếu, gốc)===== ''Giải thích VN'': Xem underlying Lien. ====...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Kinh tế ==
  +
  == Chứng khoán ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  == Ttck==
  +
   
  =====tiền vay có thế chấp cơ sở (chính yếu, gốc)=====
  =====tiền vay có thế chấp cơ sở (chính yếu, gốc)=====
  Dòng 11: Dòng 11:
  =====quyền thế chấp ưu tiên=====
  =====quyền thế chấp ưu tiên=====
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Ttck]]
  +
   +
  [[Category:Chứng khoán ]]

  10:04, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  tiền vay có thế chấp cơ sở (chính yếu, gốc)

  Giải thích VN: Xem underlying Lien.

  quyền thế chấp ưu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X