• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Người (tổ chức) ký nhận trách nhiệm thanh toán các hợp đồng bảo hiểm (nhất là d...)
  Dòng 16: Dòng 16:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=underwriter underwriter] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=underwriter underwriter] : Corporateinformation
  -
  == Kinh tế ==
  +
  == Chứng khoán ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  == Ttck==
  +
   
  =====người bao tiêu, nhà bảo hiểm=====
  =====người bao tiêu, nhà bảo hiểm=====
  Dòng 41: Dòng 41:
  =====người, tập đoàn bảo lãnh phát hành chứng khoán=====
  =====người, tập đoàn bảo lãnh phát hành chứng khoán=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Ttck]]
  +
  [[Category:Thông dụng]]
   +
  [[Category:Chứng khoán ]]

  09:54, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người (tổ chức) ký nhận trách nhiệm thanh toán các hợp đồng bảo hiểm (nhất là do các tàu thủy)

  Nguồn khác

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  người bao tiêu, nhà bảo hiểm

  Giải thích VN: Bảo hiểm: công ty chấp nhận giá phí rủi ro về cái chết, hỏa hoạn, trộm cắp, đau yếu v.v... đổi lại được chi trả một số tiền gọi là phí bảo hiểm (premium). Chứng khoán: ngân hàng đầu tư một mình hay là một thành viên của nhóm bao tiêu hay tập đoàn bao tiêu (syndicate) đồng ý mua (bao thầu) một phát hành mới các chứng khoán của nhà phát hành và phân phối cho các nhà đầu tư để hướng phí bao tiêu (chênh lệch bao tiêu). Xem: Underwrite.

  người bảo hiểm
  cargo underwriter
  người bảo hiểm hàng hóa
  claim against underwriter
  sự đòi người bảo hiểm bồi thường
  hull underwriter
  người bảo hiểm tàu
  leading underwriter
  người bảo hiểm đứng đầu
  Lloyd's underwriter
  Người bảo hiểm của Lloyd's
  marine underwriter
  người bảo hiểm hàng hải
  working underwriter
  người bảo hiểm hoạt động
  người bảo hiểm (đường thủy..)
  người, tập đoàn bảo lãnh phát hành chứng khoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X