• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (23:26, ngày 3 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
  =====Sự không đúng, sự không công bằng, sự bất công=====
  =====Sự không đúng, sự không công bằng, sự bất công=====
  =====Sự gian lận, sự không ngay thẳng; sự không theo các luật lệ bình thường, sự không theo các nguyên tắc bình thường=====
  =====Sự gian lận, sự không ngay thẳng; sự không theo các luật lệ bình thường, sự không theo các nguyên tắc bình thường=====
  [[Category:Thông dụng]]
  [[Category:Thông dụng]]
   +
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===
  =====noun=====
  =====noun=====
  :[[inequity]] , [[iniquity]] , [[unjustness]] , [[wrong]]
  :[[inequity]] , [[iniquity]] , [[unjustness]] , [[wrong]]

  Hiện nay

  /ʌn´fɛənis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không đúng, sự không công bằng, sự bất công
  Sự gian lận, sự không ngay thẳng; sự không theo các luật lệ bình thường, sự không theo các nguyên tắc bình thường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X