• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:01, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  =====độc tướng=====
  =====độc tướng=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====đơn pha=====
  +
  =====đơn pha=====
  -
   
  +
  ''Giải thích VN'': Sự đồng pha giữa hai điện áp hai dòng điện hay giữa dòng điện và điện áp.
  ''Giải thích VN'': Sự đồng pha giữa hai điện áp hai dòng điện hay giữa dòng điện và điện áp.
  -
   
  +
  =====đồng pha=====
  -
  =====đồng pha=====
  +
  -
   
  +
  ''Giải thích VN'': Sự đồng pha giữa hai điện áp hai dòng điện hay giữa dòng điện và điện áp.
  ''Giải thích VN'': Sự đồng pha giữa hai điện áp hai dòng điện hay giữa dòng điện và điện áp.
  -
   
  +
  =====một pha=====
  -
  =====một pha=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=uniphase uniphase] : Corporateinformation
  +

  Hiện nay

  /´ju:ni¸feiz/

  Toán & tin

  độc tướng

  Kỹ thuật chung

  đơn pha

  Giải thích VN: Sự đồng pha giữa hai điện áp hai dòng điện hay giữa dòng điện và điện áp.

  đồng pha

  Giải thích VN: Sự đồng pha giữa hai điện áp hai dòng điện hay giữa dòng điện và điện áp.

  một pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X