• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====áp lực thấm lọc===== == Từ điển Vật lý== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====lực đẩy acsimet...)
  Dòng 4: Dòng 4:
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====áp lực thấm lọc=====
  =====áp lực thấm lọc=====
  == Vật lý==
  == Vật lý==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
  =====lực đẩy acsimet=====
  +
  =====lực đẩy acsimet=====
   +
  == Xây dựng==
   +
  =====áp lực ngược=====
   +
   
   +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
   
  =====đối áp=====
  =====đối áp=====
  =====áp lực đẩy nổi=====
  =====áp lực đẩy nổi=====
  -
  =====phản áp lực=====
  +
  =====phản áp lực=====[[Category:Xây dựng]]

  15:22, ngày 29 tháng 9 năm 2008

  Cơ khí & công trình

  áp lực thấm lọc

  Vật lý

  lực đẩy acsimet

  Xây dựng

  áp lực ngược

  Kỹ thuật chung

  đối áp
  áp lực đẩy nổi

  =====phản áp lực=====

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X