• Hoạt động của Maynhy
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Maynhy
   Tên thậtMay
   Tự bạch bản thânNothing special ^^
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 20
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Thanhhx
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 1347

   Thanks

   Đã gửi cách đây 4901 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Thanhhx
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 1347

   Hi Maynhy mình là Thanhhx quản lý tratu.Bạn có thể cho mình xin Yahoo mình hỏi một số việc ? Thanks

   Đã gửi cách đây 4901 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Yushou
   • V15//Currently 4.50/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 125

   mail của đệ:leminh210989@yahoo.com.vn

   Đã gửi cách đây 5199 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Takoyaki
   • V15//Currently 4.28/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 506

   販売契約書(号:IIA/IHI/090710-0063E)は乙側が契約の全ての価値をもらい、または/そして、両側ともこの決算書にサインした上終了とする。

   Đã gửi cách đây 5207 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Takoyaki
   • V15//Currently 4.28/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 506

   乙側は売契約書の法理責任、賠償を果します。そして、販売契約書を実行する時、問題が発生されば、甲側のほうに対すて、発生する費用、損失、銀行利子、損害、抗議を免責する。

   Đã gửi cách đây 5207 ngày