• Hoạt động của Oliver2106
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Oliver2106
   Tự bạch bản thânHi Everybody !!!!

   i'm pleased to join in this FORUM !!!! I'm Interested in learning English.It is fun,useful and magical :)))

    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Oliver2106
   • V15//Currently 0.00/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 0.0
   Số bình chọn : 0
   :) 

   22222222222222222222222222222222222222

   Đã gửi cách đây 872 ngày
     
    
   Bạn bè