• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">ˌvɛrəfɪˈkeɪʃən</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">ˌvɛrəfɪˈkeɪʃən</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">vĕr'ə-fĭ-kā'shən</font>'''/=====
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:05, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  /vĕr'ə-fĭ-kā'shən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiểm tra, sự được kiểm tra; sự thẩm tra
  Sự xác minh
  Bằng chứng, chứng cớ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  phép thử lại

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nghiệm lại

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  sự soát lại

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểm tra
  Authenticity Verification (AV)
  kiểm tra tính xác thực
  constant verification
  sự kiểm tra hằng số
  field verification
  sự kiểm tra hiện trường
  initial verification
  kiểm tra ban đầu
  installation verification procedure (IVP)
  thủ tục kiểm tra cài đặt
  IVP (installationverification procedure)
  thủ tục kiểm tra cài đặt
  keystroke verification
  kiểm tra nhấn phím
  Layered Biometric Verification (LBV)
  kiểm tra chỉ số sinh học kiểu phân lớp
  Link Integrity Verification (LIV)
  kiểm tra tính nguyên vẹn của tuyến nối
  machine version verification of duction quality
  sự kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng máy
  materials verification
  sự kiểm tra vật liệu
  periodic verification
  sự kiểm tra định kỳ
  quality verification
  sự kiểm tra chất lượng
  verification of calculation
  sự kiểm tra tính toán
  sự cảm biến
  sự chứng nhận
  sự hiệu chuẩn
  sự kiểm chứng
  implementation verification
  sự kiểm chứng thi hành
  key stroke verification
  sự kiểm chứng gõ phím
  node verification
  sự kiểm chứng nút
  program verification
  sự kiểm chứng chương trình
  V&V (verificationand validation)
  sự kiểm chứng và phê chuẩn
  verification and validation (V&V)
  sự kiểm chứng và phê chuẩn
  write verification
  sự kiểm chứng ghi
  sự kiểm nghiệm
  verification by means of limit gages
  sự kiểm nghiệm bằng calip giới hạn
  verification by means of limit gauges
  sự kiểm nghiệm bằng calip giới hạn
  sự kiểm tra
  constant verification
  sự kiểm tra hằng số
  field verification
  sự kiểm tra hiện trường
  machine version verification of duction quality
  sự kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng máy
  materials verification
  sự kiểm tra vật liệu
  periodic verification
  sự kiểm tra định kỳ
  quality verification
  sự kiểm tra chất lượng
  verification of calculation
  sự kiểm tra tính toán
  sự kiểm trứng
  sự thử nghiệm
  sự xác minh
  sự xác nhận
  tính phù hợp

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  giám định
  verification of assets
  sự giám định tài sản (của kiểm toán viên)
  sự thẩm tra
  verification of accounts
  sự thẩm tra đối chiếu chương mục
  thẩm định
  verification of assets
  thẩm định tài sản
  xác minh

  Oxford

  N.

  The process or an instance of establishing the truth orvalidity of something.
  Philos. the establishment of thevalidity of a proposition empirically.
  The process ofverifying procedures laid down in weapons agreements.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X