• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:51, ngày 28 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  n (sửa)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">¸viskouilæs´tisiti</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸viskouilæs´tisiti</font>'''/=====
  === Hóa học & vật liệu===
  === Hóa học & vật liệu===
  -
  =====tính nhớt đàn=====
  +
  =====tính đàn nhớt=====
  =====tính nhớt đàn hồi=====
  =====tính nhớt đàn hồi=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===

  Hiện nay

  /¸viskouilæs´tisiti/

  Hóa học & vật liệu

  tính đàn nhớt
  tính nhớt đàn hồi

  Xây dựng

  tính nhớt-đàn hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X