• (Khác biệt giữa các bản)
  (WFH (Work For Hire))
  Hiện nay (20:20, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====Công việc làm thuê=====
  =====Công việc làm thuê=====
  *'''Work for hire''' (được rút gọn từ '''Work made for hire''') là hoạt động tác nghiệp của người lao động trong phạm vi quy định hoặc công việc được nghiệm thu (làm thuê). Theo luật bản quyền ở Hoa Kỳ, người chủ (công ty, cá nhân, hợp danh đứng ra thuê) được coi là tác giả và chủ sở hữu bản quyền từ thời điểm sáng tạo ra tác phẩm (chứ không phải người làm thuê).
  *'''Work for hire''' (được rút gọn từ '''Work made for hire''') là hoạt động tác nghiệp của người lao động trong phạm vi quy định hoặc công việc được nghiệm thu (làm thuê). Theo luật bản quyền ở Hoa Kỳ, người chủ (công ty, cá nhân, hợp danh đứng ra thuê) được coi là tác giả và chủ sở hữu bản quyền từ thời điểm sáng tạo ra tác phẩm (chứ không phải người làm thuê).
  - 
  -
  == Tham khảo ==
   
  -
  *[http://en.wikipedia.org/wiki/Work_for_hire], Wikipedia
   
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
  [[Thể_loại:Kinh tế]]

  Hiện nay

  Kinh tế

  Công việc làm thuê
  • Work for hire (được rút gọn từ Work made for hire) là hoạt động tác nghiệp của người lao động trong phạm vi quy định hoặc công việc được nghiệm thu (làm thuê). Theo luật bản quyền ở Hoa Kỳ, người chủ (công ty, cá nhân, hợp danh đứng ra thuê) được coi là tác giả và chủ sở hữu bản quyền từ thời điểm sáng tạo ra tác phẩm (chứ không phải người làm thuê).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X