• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự chèn===== =====sự độn===== Category: Từ điển Kỹ thuật chung )
  (Kỹ thuật chung)
  Dòng 9: Dòng 9:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự chèn=====
  +
  =====sự chèn=====
  -
   
  +
  /'wɔdiɳ/
  =====sự độn=====
  =====sự độn=====
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]]
   

  08:41, ngày 26 tháng 5 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chèn

  /'wɔdiɳ/

  sự độn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X