• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ, giống cái .wardress=== =====Cai tù, giám ngục, người làm việc bảo vệ ở một nhà tù===== ==Từ điển Oxford== ===N.==...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">[´wɔ:də]</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:12, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /[´wɔ:də]/

  Thông dụng

  Danh từ, giống cái .wardress

  Cai tù, giám ngục, người làm việc bảo vệ ở một nhà tù

  Oxford

  N.

  Brit. (fem. wardress) a prison officer.
  A guard. [MEf. AF wardere, -our f. ONF warder, OF garder to GUARD]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X