• (Khác biệt giữa các bản)
  (( + away) ốm yếu gầy mòn đi (người))
  (phế liệu)
  Dòng 246: Dòng 246:
  ::[[industrial]] [[waste]]
  ::[[industrial]] [[waste]]
  ::phế liệu công nghiệp
  ::phế liệu công nghiệp
  -
  ::[[nonrecovery]] [[waste]] [[materials]]
  +
  ::[[non]][[recovery]] [[waste]] [[materials]]
  ::phế liệu hoàn toàn
  ::phế liệu hoàn toàn
  ::[[production]] [[waste]]
  ::[[production]] [[waste]]
  Dòng 280: Dòng 280:
  ::waste-heat [[boiler]]
  ::waste-heat [[boiler]]
  ::nồi hơi nhiệt phế liệu
  ::nồi hơi nhiệt phế liệu
   +
  =====phế phẩm=====
  =====phế phẩm=====
  ::[[utilization]] [[of]] [[waste]] [[products]]
  ::[[utilization]] [[of]] [[waste]] [[products]]

  09:06, ngày 4 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bỏ hoang, không có người ở, không canh tác, không sử dụng, không thích hợp để sử dụng (đất)
  waste land
  đất hoang
  to lie waste
  để hoang; bị bỏ hoang
  Bị tàn phá
  to lay waste
  tàn phá
  Bỏ đi, vô giá trị, không được dùng nữa, bị thải đi
  waste gas; waste steam
  khí thừa
  waste paper
  giấy lộn, giấy vứt đi
  waste water
  nước thải, nước bẩn đổ đi
  Vô vị, buồn tẻ
  the waste periods of history
  những thời kỳ vô vị của lịch sử
  lay something waste
  phá hủy mùa màng, tàn phá (đất.. nhất là trong chiến tranh)

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) hoang mạc, vùng hoang vu; sa mạc
  the arid wastes of the Sahara
  sa mạc khô cằn Sahara
  ( (thường) số nhiều) cảnh thê lương, cảnh buồn thảm
  the derelict waste of disused factories
  cảnh thuê lương, bỏ hoang của những nhà máy không còn hoạt động nữa
  Rác rưởi, đồ thải, thức ăn thừa
  radioactive waste from nuclear power stations
  chất thải phóng xạ của các nhà máy điện hạt nhân
  (kỹ thuật) vật thải ra, vật vô giá trị không dùng nữa
  printing waste
  giấy in còn lại; giấy vụn sau khi đóng sách
  Sự phung phí, sự lãng phí; sự bị lãng phí, sự bị phung phí
  It's a sheer waste of time
  Thật chỉ phí thì giờ
  to run (go) to waste
  uổng phí đi
  to prevent a waste of gas
  để ngăn ngừa sự hao phí hơi đốt
  go/run to waste
  bị lãng phí; uổng phí

  Ngoại động từ

  Lãng phí, uổng phí
  to waste one's time
  lãng phí thì giờ
  to waste one's words
  nói uổng lời
  waste not, want not
  không phung phí thì không túng thiếu
  Không sử dụng đầy đủ (một người hoặc những khả năng của anh ra)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ qua, để lỡ
  to waste one's chance
  để lỡ cơ hội
  Bỏ hoang (đất đai)
  Tàn phá
  Làm hao mòn; làm yếu đi, làm gầy đi
  a wasting disease
  một bệnh làm hao mòn sức khoẻ
  (pháp lý) làm hư hỏng, làm mất phẩm chất (của vật gì)

  Nội động từ

  Lãng phí, uổng phí
  Don't let water waste
  Đừng để nước chảy phí đi
  Hao mòn
  to waste away
  gầy mòn ốm yếu đi
  (từ cổ,nghĩa cổ) trôi qua (ngày, tháng...)
  the day wastes
  ngày trôi qua
  ( + away) ốm yếu gầy mòn đi (người)
  to waste one's breath (on somebody/something)
  phí lời, hoài hơi
  to waste not, want not
  (tục ngữ) không phung phí thì không túng thiếu

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  đất bỏ hoang

  Nguồn khác

  • waste : Chlorine Online

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đất đào dư ra

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  không giá trị

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bỏ
  bỏ hoang
  waste site
  bãi bỏ hoang
  cặn
  hoang mạc
  đất hoang
  đất thừa

  Giải thích EN: The quantity of excavated material that exceeds fill.

  Giải thích VN: Lượng vật liệu đắp lên vượt quá khoảng lấp.

  đống rác thải
  lượng cháy hao
  bãi rác thải
  nơi đổ rác thải
  nước bẩn
  annual waste water discharge
  lượng nước bẩn thải ra hàng năm
  automatic waste water preventer
  hộp tự động tách nước bẩn
  automatic waste water preventer
  thùng tự động tách nước bẩn
  waste well
  giếng thấm nước bẩn
  waste-pipe
  ống thoát nước bẩn
  nước thải

  Giải thích EN: Dirty water resulting from mining use, industrial use, or other industrial wastes.

  Giải thích VN: Nước bẩn sinh ra từ khai mỏ, công nghiệp, hay các chất thải công nghiệp khác.

  central waste water treatment
  sự xử lý tập trung nước thải
  design of quantity waste water
  lượng nước thải tính toán
  domestic waste
  nước thải sinh hoạt
  factory waste
  nước thải công nghiệp
  floor waste gully
  rãnh nước thải dưới sàn
  floor waste gully
  rãnh nước thải trên sàn
  indirect waste
  nước thải gián tiếp
  indirect waste pipe
  ống thoát nước thải gián tiếp
  industrial waste water
  nước thải công nghiệp
  kitchen waste water
  nước thải nhà bếp
  lateral flow of waste water
  lượng nước thải ở bên
  lateral flow of waste water
  lượng nước thải ở sườn
  municipal waste
  nước thải thành phố
  oil-containing waste water
  nước thải chứa dầu
  oleiferous waste water
  nước thải có dầu
  primary waste water treatment
  sự xử lý sơ bộ nước thải
  reclaimed waste water
  nước thải thu hồi
  trade waste disposal
  sự xử lý nước thải (trong công nghiệp)
  waste ditch
  mương chứa nước thải
  waste pipe
  đường ống nước thải
  waste pipe
  ống xả nước thải
  waste purification system
  hệ thống làm sạch nước thải
  waste space
  khoảng chứa nước thải
  waste stack
  ống đứng xả nước thải
  waste steam
  hơi nước thải
  waste water clarification
  làm trong nước thải
  waste water clarification
  sự lắng trong nước thải
  waste water discharge wave
  sự tháo nước thải
  waste water outlet
  công trình xả nước thải (nhà máy thủy điện)
  waste water sedimentation
  sự lắng cặn nước thải
  waste water treatment
  việc xử lí nước thải
  waste water treatment plant
  nhà máy xử lý nước thải
  waste-water purification plant
  trạm làm sạch nước thải
  nước tháo rửa (buồng vệ sinh)
  phế liệu
  cotton waste
  bông phế liệu
  explosive waste
  phế liệu dễ nổ
  industrial waste
  phế liệu công nghiệp
  nonrecovery waste materials
  phế liệu hoàn toàn
  production waste
  phế liệu sản xuất
  quarry waste
  phế liệu mỏ
  recovery waste materials
  phế liệu còn dùng lại được
  stone waste
  phế liệu ở mỏ đá
  tin plate waste
  phế liệu sắt tây
  utility waste
  phế liệu tận dụng được
  waste acid
  phế liệu axit
  waste coal
  phế liệu than
  waste disposal
  sự xử lý phế liệu
  waste dump
  bãi thải phế liệu
  waste incinerator
  lò đốt phế liệu
  waste ore
  phế liệu quặng
  waste storage
  kho phế liệu
  waste utilization
  sự sử dụng phế liệu
  waste yard
  bãi phế liệu
  waste-heat boiler
  nồi hơi nhiệt phế liệu
  phế phẩm
  utilization of waste products
  sự sử dụng phế phẩm
  waste casting
  phế phẩm đúc
  waste metal
  phế phẩm kim loại
  waste product
  phế phẩm (không sử dụng)
  sự cháy hao
  rác
  vật liệu bỏ đi
  vật liệu hỏng
  vật thải
  waste tip
  chỗ đổ vật thải

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đất không quặng
  phần hư hao
  phế liệu
  nuclear waste
  phế liệu hạt nhân
  reclaiming waste
  thu hồi phế liệu
  waste disposal
  xử lý phế liệu
  waste goods
  hàng phế liệu
  wood waste alcohol
  rượu etilic từ phế liệu gỗ
  phế vật
  phí
  phung phí
  waste of money
  sự phung phí tiền
  waste of money
  sự phung phí tiền bạc
  sự lãng phí
  sự suy giảm
  tiêu hao
  tổn hao
  vật thải

  Nguồn khác

  • waste : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Squander, misuse, throw away, fritter away, misspend,splurge, dissipate, Slang blow: Why I wasted so much time onhim I'll never know. Don't waste your money on such frivolities.2 Often, waste away. diminish, deteriorate, dwindle, decline,decay, atrophy, wither, shrink, weaken, become debilitated,fade, become enervated or enfeebled, regress, ebb, sink: She isjust wasting away, and I am seriously worried that she may notrecover. 3 enervate, enfeeble, emaciate, gnaw, destroy, consume,debilitate, exhaust, disable: Arkwright contracted a terriblewasting disease while in the tropics.
  Assassinate, murder,kill, Slang put away, rub out, US ice: Don't worry, Boss, we'llwaste Andy and you won't have no more trouble.
  N.
  Misuse, misapplication, squandering, dissipation,misemployment, abuse, neglect: What a terrible waste of talentto have such a person doing such lowly work! Do not let thatgenius go to waste. 6 wasting, extravagance, prodigality,wastefulness, squandering, indulgence, lavishness, profligacy,dissoluteness, improvidence, overindulgence: Government wasteis one of our biggest problems.
  Refuse, rubbish, garbage,dregs, debris, leavings, scrap, offscourings, sweepings, litter,Archaic orts, US and Canadian trash: Techniques are beingdeveloped to process the waste in order to avoid usinglandfills, incineration, or dumping at sea. 8 wasteland, desert,wilderness, barrens, wilds, emptiness, vastness: Beyond thatsystem were vast wastes of uninhabited space.
  Adj.
  Extra, leftover, unused, superfluous, worthless,useless: The waste food was usually fed to the animals.
  Barren, unproductive, unusable, unsalvageable, useless,unrecyclable, unprofitable, worthless: The waste products ofmanufacture are a big problem.
  Lay waste. devastate,destroy, demolish, despoil, ruin, wreck, ravage, pillage, sack,plunder, loot, rob, strip, spoil, gut, ransack, wreak havoc(up)on, crush, raze, annihilate, eradicate, extirpate, wipe out:These lands and cities, laid waste by the invaders, have neverrecovered.

  Oxford

  V., adj., & n.

  V.
  Tr. use to no purpose or for inadequateresult or extravagantly (waste time).
  Tr. fail to use (esp.an opportunity).
  Tr. (often foll. by on) give (advice etc.),utter (words etc.), without effect.
  Tr. & intr. weargradually away; make or become weak; wither.
  Tr. ravage,devastate.
  Tr. treat as wasted or valueless.
  Intr. beexpended without useful effect.
  Adj.
  Superfluous; nolonger serving a purpose.
  (of a district etc.) not inhabitedor cultivated; desolate (waste ground).
  Presenting nofeatures of interest.
  N.
  The act or an instance ofwasting; extravagant or ineffectual use of an asset, of time,etc.
  Waste material or food; refuse; useless remains orby-products.
  A waste region; a desert etc.
  The state ofbeing used up; diminution by wear and tear.
  Law damage to anestate caused by an act or by neglect, esp. by a life-tenant.
  = waste pipe.
  Wastable adj.wasteless adj. [ME f. ONF wast(e), var. of OF g(u)ast(e), f. Lvastus]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X