• (Khác biệt giữa các bản)
  n (thêm nghĩa)
  (sửa lỗi)
  Dòng 33: Dòng 33:
  =====hàm lượng nước=====
  =====hàm lượng nước=====
  ===== độ ẩm=====
  ===== độ ẩm=====
  -
  :: natural water content: độ ẩm tự nhiên
  +
  :: [[natural]] [[water]] [[content]]
   +
  :: độ ẩm tự nhiên

  03:57, ngày 22 tháng 4 năm 2009

  Kỹ thuật chung

  lượng ngậm nước
  hàm lượng nước
  clouds of high water content
  máy chứa (hàm lượng) nước lớn
  equilibrium water content
  hàm lượng nước [ẩm] cân bằng
  equilibrium water content
  hàm lượng nước cân bằng
  frozen water content
  hàm lượng nước đông lạnh
  initial water content
  hàm lượng nước ban đầu
  natural water content test
  thí nghiệm hàm lượng nước tự nhiên
  optimum water content
  hàm lượng nước tối ưu
  relative water content
  hàm lượng nước tương đối
  residual water content
  hàm lượng nước dư
  total water content
  hàm lượng nước tổng
  water content of (sewage) sludge
  hàm lượng nước trong nước cống

  Xây dựng

  hàm lượng nước
  độ ẩm
  natural water content
  độ ẩm tự nhiên


  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X